Plaatsing veldwedstrijden

Regeling voor de plaatsing van honden op uitgeschreven nationale en internationale kampioensveldwedstrijden Plaatsing van honden aan nationale en internationale kampioensveldwedstrijden:

 • In geval niet meer honden worden ingeschreven dan het aantal beschikbare plaatsen, worden alle honden geplaatst.
 • In geval meer honden worden ingeschreven dan het aantal beschikbare plaatsen, zal plaatsing geschieden volgens het door de ORWEJA voorgeschreven 60–40 systeem dat is voorgesteld door de CJ, besproken in de JWR-vergadering van januari 2017 en is geaccordeerd door de Raad van Beheer.

Regeling bij overinschrijving:

 • Op nationale en internationale kampioenschapsveldwedstrijden worden honden geplaatst volgens het 60-40 systeem bij overinschrijving.
 • De organiserende Vereniging loot minimaal 60% van de deelnemers; aan deze loting kan iedere inschrijver met maximaal één hond deelnemen.
 • De organiserende Vereniging stelt criteria* vast voor de plaatsing van maximaal 40% van de plaatsen die na loting overblijven en zorgt voor tijdige publicatie op eigen media en in de wedstrijdkalender op de Orweja website.
 • Uit de resterende inschrijvingen worden eveneens door loting de reserve deelnemers vastgesteld.
 • De loting is openbaar en wordt tijdig bij inschrijving door de VWOV zowel op de Orweja website als in eigen media bekend gemaakt.
 • De lotingsregeling is leidend boven artikel V.5.2 van het Algemeen Veldwedstrijd Reglement.

Criteria* Op grond van deze algemene criteria kan worden geplaatst in de maximaal 40%:

 • De hond van een inschrijver die voor de VWOV van belang is voor het verkrijgen en behouden van voldoende kwalitatieve wedstrijdvelden.
 • De hond van een inschrijver die met recht op grond van de kwaliteit van zijn ingeschreven hond en slechts in relatie tot belangen voor deelname in nationale en internationale selecties wenst te worden geplaatst.
 • De hond van een inschrijver die nog een kans heeft tot het verwerven van nationale (jaar)prijzen waarbij de voorrang zich beperkt tot de laatste twee wedstrijden van een wedstrijdseizoen.

Lotingsprocedure:

 1. De loting is openbaar en wordt tijdig bij inschrijving door de VWOV, zowel op de Orweja website als in eigen media bekend gemaakt.
 2. De loting wordt handmatig uitgevoerd.
 3. Aan deze loting kan iedere inschrijver met één hond deelnemen.
 4. De eerst ingeschreven hond neemt deel aan de loting, zodat deze hond niet geplaatst is in de 40% regeling. Indien de ene hond in de 40% regeling geplaatst is doet de andere hond mee aan de loting.
 5. Na de loting worden de inschrijvers zo spoedig mogelijk door de VWOV via MyOrweja over het resultaat geïnformeerd.

Note: De lotingsprocedure dient in de volgorde van bovenstaande vermelding te worden toegepast.

Sponsoren

BiofoodEnergique