OWT

ORWEJA Workingtests in Nederland

Half maart 2009 heeft ORWEJA de reglementen gepubliceerd voor de ORWEJA Working Tests (OWT) in Nederland. Dit reglement is in lijn met de ‘FCI GUIDELINES FOR INTERNATIONAL GUNDOG WORKINGTESTS FOR RETRIEVERS’ welke vorig jaar door de FCI zijn gepubliceerd.

Wat is een OWT?
Een ORWEJA WORKINGTEST (OWT) is een wedstrijd die tot doel heeft de werkkwaliteiten van de verschillende apporterende honden rassen te testen, zonder dat daarbij op wild wordt gejaagd en uitsluitend gebruik gemaakt wordt van dummy’s.

Wat is de doelstelling?
De ORWEJA WORKINGTESTS hebben in eerste instantie ten doel:

  1. het beoordelen van de kwaliteit van het geleverde werk van de deelnemende honden;
  2. het in wedstrijdverband vergelijken van de geleverde prestaties van de deelnemende honden;
  3. ter voorbereiding t.b.v. deelname apporteer veldwedstrijden.

Waarom moet er een wedstrijdvorm bij komen met dummy’s?
Binnen de internationale Retriever wereld is het gebruikelijk om buiten het jachtseizoen, naast het trainen met koud wild, veelvuldig met dummys te trainen. Om het africhtingniveau van de honden onderling te vergelijken heeft de FCI een richtlijn opgesteld. Het OWT reglement is daar een logisch Nationaal vervolg op.

Wat is het verschil met de Working Tests welke tot nu toe door de Retriever Clubs werden georganiseerd?
Om te beginnen heeft het OWT reglement veel overeenkomsten met de veldwedstrijdreglementen welke gelden voor de apporteer veldwedstrijden. Postgedrag en de wijze van voorjagen zijn onderdelen waarop meer nadruk ligt bij het OWT reglement.
Piepen:
Als de hond piept en dit wordt door de keurmeester vastgesteld betekend een onvoldoende voor de proef.
Inspringen:
Inspringen in elke vorm levert ook een nul op, het zogenaamde ‘houdbaar inspringen’ bestaat niet, dit is gewoon inspringen.
Inzetten:
De hond mag slechts eenmaal worden ingezet voor een apport, de hond even terughalen mag dus niet. Ook als de hond uit zich zelf terug aan de voet komt zonder apport levert een nul op.
De proeven:
De proeven worden in beginsel bedacht en uitgezet door de keurmeesters, het is dus van belang dat deze wedstrijdvorm door ervaren en kundige keurmeesters wordt gekeurd. De organisatie stelt de keurmeesters in de gelegenheid de proeven voor de wedstrijd uit te zetten.

Mag een OWT ook met koud wild worden georganiseerd?
Nee! OWT’S mogen alleen met dummy’s worden georganiseerd, werken met Koud wild is voorbehouden aan KNJV proeven en MAP’s.

Welke honden kunnen daaraan deelnemen?
In het buitenland staan de (I)WT proeven alleen open voor retrievers.
In ons land staat de OWT open voor de rassen die vallen onder de categorie retrievers, staande honden en spaniels, welke door de organiserende vereniging wordt open gesteld.

In welke klassen kan ik met mijn hond deelnemen?
Er kunnen op een OWT proeven 3 categorieën worden georganiseerd, te weten: Starters, Novice en Open.

Starters:
Dit is een klasse om de deelnemers in de gelegenheid te stellen kennis te maken met de verschillende proefvormen. Men mag maximaal twee seizoenen deelnemen in deze klasse met dezelfde hond. Een hond dient op de dag van de wedstrijd de leeftijd van 9 maanden te hebben bereikt en dient jonger te zijn dan 30 maanden voor aanvang van het wedstrijd seizoen. De honden worden onaangelijnd voorgejaagd.
Een hond die het seizoen voordien plaats 1, 2 of 3 behaald heeft in de starters klasse, mag niet meer in deze klasse deelnemen.
Een hond die een plaatsing (= geen NC of EL) behaald heeft op een Workingtest in Novice of Open klasse mag niet meer in deze klasse deelnemen.
Een hond die een kwalificatie behaald heeft op een Apporteer Veldwedstrijd, mag niet meer in starters klasse deelnemen.

Novice:
Een hond dient op de dag van de wedstrijd de leeftijd van 18 maanden te hebben bereikt. De honden worden onaangelijnd voorgejaagd.
Een hond die het seizoen voordien plaats 1, 2 of 3 behaald heeft in novice klasse, mag niet meer in deze klasse deelnemen.
Een hond die een plaatsing (= geen NC of EL) behaald heeft op een workingtest in open klasse of een kwalificatie op een (Inter)Nationale Kampioenschap Apporteer Veldwedstrijd, mag niet meer in Novice klasse deelnemen.

Open:
Dit is de hoogste klasse en iedere hond mag in deze klasse deelnemen vanaf 18 maanden. De honden worden onaangelijnd voorgejaagd.
Honden mogen een klasse teruggaan voorzover zij voldoen aan de criteria van deze lagere klasse.

Tot slot
Met dit nieuwe reglement heeft Nederland een grote stap gezet om haar apporterende rassen te testen op het werk na het schot op een wijze die aansluit op de apporteerwedstrijden. We hopen zo een bijdrage te kunnen leveren aan een evolutie die onze apporterende honden in de breedte op een hoger plan brengt. Met deze wedstrijdvorm wordt de kloof met apporteer veldwedstrijden kleiner gemaakt. De ervaringen met deze wedstrijdvorm is dat er op veld wedstrijden steeds minder honden verschijnen met uitsluitingsfouten. Working Tests zijn dus geen doel op zich maar is een onmisbare schakel in de opleiding tot een betrouwbare jachthond na het schot.

Voor het volledig OWT-reglement
Het reglement als pdf-bestand

Sponsoren

BiofoodEnergique