Nieuws

Uitnodiging ALV 18 maart 2023 om 13:00 uur

15 maart 2023

Hierbij nodigen we jullie allemaal uit voor de Algemene Leden Vergadering die zal worden gehouden op Zaterdag 18 maart om 13.00 uur in Hotel de Schimmel te Woudenberg

Stukken voor de AV liggen bij de secretaris van de NVL ter inzage en kunnen ook via de website van de NVL gedownload worden.

In de bijlage vindt u de Agenda.

 

Namens het bestuur Nederlandse Vereniging "LANGHAAR"

 

Agenda
Notulen_AV_2-7-2022
Uitleg adviezen van de fokkers aan de Algemene Vergadering
VFR  concept 23-1-2023 
Wijziging reglementen

Jaarverslag

Ingekomen stuk Ad van Rooijen  bijlage

Sponsoren

BiofoodEnergique