Nieuws

Oproeping Buitengewone Algemene Ledenvergadering 29 januari 2022

05 januari 2022

Oproeping Buitengewone Algemene Ledenvergadering 29 januari 2022

Op verzoek van 11 leden is bij brief van 23 december 2021, o.g.v. artikel 36.4 van de Statuten, aan het bestuur het verzoek gedaan een Algemene Vergadering uit te schrijven. Daarom schrijft het Bestuur op 29 januari 2022 een Buitengewone Algemene Vergadering uit. De BAV start om 13.00 uur.

De BAV zal plaatsvinden in Golden Tulip Ampt van Nijkerk Berencamperweg 4 3861 MC Nijkerk

 

Wij verzoeken u om u uiterlijk woensdag 26 januari 2022 aan te melden voor deze vergadering via bestuur@nedverlanghaar.nl. Ook eventuele verstrekte volmachten voor deze vergadering dienen uiterlijk woensdag 26 januari 2022 ontvangen te zijn. De vergadering is uitsluitend toegankelijk voor vooraf aangemelde leden.

 

Raymond Starink voorzitter

Erwin Siebers vice-voorzitter/penningmeester a.i.

Sophie Zwager secretaris

Agenda

Machtiging

Ingekomen stukken :

Ingekomenstuk woord vanuit het bestuur

Bijlage 1 Fokkerij 04-08-2021

Bijlage 2 rectificatie 10-08-2021

Bijlage 3 10-08-2021

Bijlage 4 voornemen ontzetting schending VFR 17-12-2021

bijlage 5 ontzetting VFR

E-mail - Dhr. T. Meuwese 6-1-2022

Beantwoording brief van Dhr. T. Meuwese

E-mail - Dhr. T. Meuwese 8-1-2022

Brief NVL 23-12-2021

 

Notulen ALV zondag 18-04-2021

brief ALV 2022 (1)

ingezonden stuk 11-8-2021 (1)

Ingezonden AvR Waar of onwaar

Ingezonden AvR Antwoorden RvB

Ingezonden AvR De Duitse Zuchtsperre

Brief AvK 9-1-2022

Brief AvK 9-1-2022 nummer 2

Brief AvK 15-1-2022

Reactie brieven AvK 23 januari 2022

Reacties

 • Ad van Rooijen
  Ad van Rooijen
  Het verzoek van het bestuur om de pups van Hannes een fokverbod te geven is door de Raad van Beheer afgewezen.
 • Ad van Rooijen
  Ad van Rooijen
  Onbegrijpelijk en onverantwoord dat het bestuur deze vergadering 'in persoon' organiseert.
  Hoe kun je in deze tijd, waarin ook dit bestuur alles digitaal regelt, volhouden dat een digitale vergadering niet kan.

Sponsoren

BiofoodEnergique