Nieuws

Terugtreden bestuursleden

Bestuur
02 april 2020

Beste Langhaarliefhebbers,

De geplande Algemene Vergadering heeft geen doorgang gevonden i.v.m. de coronacrisis. We zijn ineens in moeilijke tijden beland. Tijden van verwarring. Ineens lijkt de toekomst minder zeker. Maar laten we moed houden. Uiteindelijk zullen we de coronacrisis het hoofd bieden.

Onze penningmeester Henk van den Brink had eerder al aangegeven te willen stoppen na de AV. Peter van der Sluis heeft zich gemeld om de taken van Henk, die meer omvatten dan alleen de financiën, over te nemen. Dat doet hij niet vanuit een bestuursfunctie, maar vanuit een door het bestuur ingestelde nieuwe Financiële en Administratieve Commissie, onder verantwoordelijkheid van het bestuur. Samen met het bestuur zal Peter zoeken naar goede kwalitatieve ondersteuning.
Op voormelde wijze denkt het bestuur een goede invulling te hebben gegeven aan de opengevallen taken die Henk van den Brink vervulde.

Ook de secretaris van het bestuur, Stephanie van den Belt-van der Kolk, treedt af.

Door het vorenstaande bestaat het bestuur nog maar uit twee mensen. De leden worden dan ook nadrukkelijk opgeroepen zich kandidaat te stellen voor een bestuursfunctie, dan wel het bestuur te dienen met voorstellen wie zij geschikt achten voor een bestuursfunctie.

Vanaf deze plaats dank ik namens het bestuur Henk en Stephanie zeer hartelijk voor de werkzaamheden die zij voor de vereniging hebben verricht. Van Henk en Stephanie zal op een later tijdstip op passende wijze afscheid worden genomen.

Hartelijk groet en blijf gezond!
Namens het bestuur,
Yme Drost, voorzitter

Sponsoren

BiofoodEnergiqueKronchHondenautoHunter & Co