Nieuws

AV 2020 uitgesteld wegens corona-virus

Bestuur
01 februari 2020

Het bestuur heeft wegens de afgekondigde maatregelen rondom het Corona-virus besloten de  AV 2020 van de Nederlandse Vereniging “Langhaar” (NVL) van zondag 15 maart 2020 niet door te laten gaan.

 

 

Bestuur NVL

 

Oude gegevens:

Op zondag 15 maart 2020 vindt de AV 2020 van de Nederlandse Vereniging “Langhaar” (NVL) plaats die start om 13:00 uur.

De AV zal worden gehouden in Hotel "Schimmel" aan de Stationsweg Oost 243, te 3931 EP Woudenberg.

Agenda:

 1. Opening en welkom 
 2. Ingekomen stukken en mededelingen
  • stand van zaken E-locus 
 3. Goedkeuring notulen vorige AV
 4. Algemeen jaarverslag 2019
 5. Financieel jaarverslag 2019 met daarbij:
 6. Mededelingen functionele commissie en werkgroepen 
 7. Voorstel tot wijziging van de statuten
 8. Voorstellen tot wijziging van het huishoudelijk reglement
 9. Voorstellen tot wijziging van het Verenigingsfokreglement
 10. Bestuursverkiezing 
  • Vacatures zijn ontstaan door het overlijden van het bestuurslid André Ottenschot en het tussentijds aftreden van penningmeester Henk van den Brink. Kandidaten worden opgeroepen zich bij het bestuur te melden. 
  • Als er geen of onvoldoende kandidaten komen stelt het bestuur voor bepaalde werkzaamheden uit te besteden. De kosten worden dan geschat op minimaal €100 euro per week. Het bestuur vindt dat niet wenselijk, maar ziet geen andere oplossing. 
 11. Uitreiking Langhaarprijzen Ereprijzen 2019 
 12. Rondvraag
 13. Sluiting 

Met vriendelijke groet,
namens het bestuur,
Yme Drost

- Download alle beschikbare bestanden

- Download machtigingsformulier

Sponsoren

BiofoodEnergiqueHondenautoImperial FoodHunter & Co