Nieuws

Fokkersoverleg 18 december 2018

Bestuur NVL
26 november 2018

Beste Langhaar liefhebber,

Op 18-12-2018 zal een Fokkersoverleg plaatsvinden in Dorpshuis “De Belleman”,  Eendrachtstraat 97, 3785 KT Zwartebroek.

Geef je op, beslis mee

Het fokkersoverleg is bedoeld om, samen met fokkers, te bespreken wat er nodig is om het ras goed en gezond te houden en waar mogelijk te verbeteren. Het overleg wordt georganiseerd door de Fokbegeleidingscommissie (FBC) maar de agenda wordt voor een belangrijk deel overgelaten aan de deelnemers. Het fokkersoverleg is overigens niet uitsluitend voor fokkers toegankelijk maar ook voor andere leden van de vereniging.

Sinds begin dit jaar is er een nieuw fokbeleid van kracht en daarmee is de rol en verantwoordelijkheid van de FBC behoorlijk veranderd. Dit eerste fokkersoverleg nieuwe stijl zal dan ook voor een deel gaan over de wijzigingen in de organisatie en communicatie. De FBC hoort graag wat fokkers verwachten van de FBC.

De werkgroep Aanlegtest is aan de slag gegaan met de verwerking van de WGT of aanlegtest zoals dat werd gevraagd bij de aanname van het nieuwe fokbeleid. De werkgroep wil haar inzichten graag met de fokkers bespreken en hoort graag of de eerste inzichten de goedkeuring van het fokkersoverleg krijgen.

Tot slot is op de laatste ALV het E-Locus convenant helemaal komen te vervallen. Is dat wat we willen of zou er een nieuwe, betere variant moeten komen die wel op voldoende draagvlak kan rekenen? De FBC hoort graag wat fokkers daarvan vinden.

Heeft u ideeën voor het fokkersoverleg, zaken die u graag op de agenda wilt plaatsen of waarover u graag beter geïnformeerd wilt worden? Stuur dan een mail naar de FBC zodat zij dat kunnen organiseren.

Meldt u zich bij de FBC aan voor het fokkersoverleg.

Met vriendelijke groet,

Namens de Fokbegeleidingscommissie (FBC),

Joost Arnold

+31 6 53780188

Bestuur Nederlandse Vereniging "LANGHAAR"

www.nedverlanghaar.nl