Nieuws

Facebook aangepast

26 november 2018

De Facebook pagina van de Nederlandse Vereniging "LANGHAAR" heeft nu een ook een Facebook groep!

De Facebook pagina zal gebruikt worden om mededelingen van de vereniging ook via social media te delen. De pagina gaat uiteraard niet de gebuikelijke kanalen als de Nieuwsbrief of het Periodiek Verslag vervangen. Het is niet meer dan een extra communicatiemiddel waarmee veel mensen snel bereikt kunnen worden.  

Nieuw is de Facebook groep die gekoppeld is aan de pagina. Iedereen die meer wil weten over het ras of gewoon leuke verhalen van de Langhaar wil delen is welkom in de groep. De berichten in de groep worden niet door vereniging gecontroleerd maar er zijn wel enkele regels die ervoor moeten zorgen dat het vooral een leuke en gezellige groep wordt en blijft:

  • Verkoop van pups of aankondigingen daarover zijn niet toegestaan! Alle informatie over te verwachten nesten wordt op de website van vereniging gepubliceerd.
  • Blokkeren van beheerders is niet toegestaan omdat daardoor het beheer wordt ondermijnd.
  • Het maken van reclame is niet toegestaan.
  • Gebruik alleen foto's waarvan u weet dat de personen op de foto of de eigenaar van de foto dat goedkeurt.
  • Behandel iedereen met respect!
  • Facebook is niet het medium om beleid van de vereniging te bespreken of te becommentariëren. Discussies daarover zijn hier niet toegestaan maar iedereen is van harte welkom op het overleg dat daarvoor wel is bedoeld.