WGT te Lochem

WGT te Lochem
Locatie:  "de Waltakke" te Lochem
Datum:  zaterdag 12 oktober 2019

Aanvang 09:30

Zoals door de Algemene Ledenvergadering op 23 juni 2013 besloten, kent de Nederlandse Vereniging “LANGHAAR” een Werkgeschiktheidstest. Het is aan de enthousiaste leden van de werkgroep te danken dat dit evenement voor de eerste keer op 12 april 2014 gehouden werd op het mooie terrein de Hulshorst aan de Varelseweg te Hulshorst.

Voor een beschrijving van de onderdelen zie de WGT pagina.

De volgende Werkgeschiktheidstest wordt gehouden op zaterdag, 12 oktober, op het terrein van de Waltakke, Bolksbeekweg 7, 7241 PH Lochem.
Inschrijving is tot en met 21 september 2019 mogelijk middels ‘open inschrijving’ via de site.

Gedurende deze dag zal er ook een Fokgeschikheidskeuring (FGK) worden georganiseerd, net als in 2018. Inschrijven voor deze FGK gaat via de selectie box op het inschrijfformulier.

Inschrijfgeld
€ 30,00 per hond voor leden en € 45,00 per hond voor niet leden, te betalen bij opgave doch uiterlijk voor 21 september 2019!
Retourneren van inschrijfgeld vindt uitsluitend plaats indien de afzegging schriftelijk of per E-mail voor de sluitingsdatum is ingezonden.
Betaling door overmaking op NL34ABNA0454011261 t.n.v. Nederlandse Vereniging Langhaar onder vermelding van “WGT najaar 2019”. Vanuit het buitenland IBAN nr.: NL34ABNA0454011261 en BIC: ABNANL2A.

 

Inschrijven voor niet leden