ALV 2019

ALV 2019
Datum:  zaterdag 23 februari 2019

AV 2019

Op 23 februari 2019 vindt de AV 2019 plaats en start om 13:00 uur.

Deze zal opnieuw in Hotel Schimmel te Woudenberg worden gehouden. (Adres: Stationsweg Oost 243, Woudenberg)

Download machtiging voor deze vergadering en/of alle bijlages.

Agenda Algemene Vergadering:

1. Opening en welkom (voorzitter)

2. Vaststellen notulen algemene vergadering 2018

 1. ALV 2018-1 (10 juni)
 2. ALV 2018-2 (24 november)

 

3. Financieel verslag

 1. Rekening van baten en lasten 2018 (bijlage: financieel overzicht)
 2. Balans per december 2018
 3. Verslag kascommissie/ decharge (stemming)
 4. Benoeming kascommissie (stemming)
 5. Begroting 2019 (stemming) (bijlage: toelichting 2018/2019)

 

4. Ingekomen stukken

 1. Brief 2019-02-07 Ad van Rooijen betreffende agendapunt 8c
 2. Medeling per e-mail 2019-02-16 Wilma Rodenburg betreffende per direct opzeggen lidmaatschap VWC
 3. Brief 2019-02-15 Sjaak Bolle ivm gang van zaken Wilhelminadorp 26-09-2018

 

5. Verslag van de commissies (bijlage: jaarverslag 2018)

6. Verkiezing van bestuursleden:

 1. Verkiezing Secretaris (geen kandidaten vanuit het bestuur, tot 10 dagen van te voren kunnen 10 leden een voordracht doen)
 2. Vacatures redactie PV en overige commissies

 

7. Korte pauze

8. Stemmingen:

 1. Wijziging Huishoudelijk reglement (stemming)
 2. Wijziging Commissie reglement (stemming)
 3. Voorstel tot aanvulling op het fokbeleid (stemming)
 4. Voorstel voor aangaan nieuw NEK Convenant m.b.t. e-Lokus (stemming)  (Convenant optie 1) (Convenant optie 2)

 

9. De NVL bestaat 100 jaar: wat gaat er gebeuren?

10. Rondvraag

11. Afsluiting