ALV 2019

ALV 2019
Datum:  zaterdag 23 februari 2019

AV 2019

Op 23 februari 2019 vindt de AV 2019 plaats en start om 13:00 uur.

Deze zal opnieuw in Hotel Schimmel te Woudenberg worden gehouden. (Adres: Stationsweg Oost 243, Woudenberg)

Download machtiging voor deze vergadering en/of alle bijlages.

Agenda Algemene Vergadering:

1. Opening en welkom (voorzitter)

2. Vaststellen notulen algemene vergadering 2018

 1. ALV 2018-1 (10 juni)
 2. ALV 2018-2 (24 november)

 

3. Financieel verslag

 1. Rekening van baten en lasten 2018 (bijlage: financieel overzicht)
 2. Balans per december 2018
 3. Verslag kascommissie/ decharge (stemming)
 4. Benoeming kascommissie (stemming)
 5. Begroting 2019 (stemming) (bijlage: toelichting 2018/2019)

 

4. Ingekomen stukken

 1. Brief 2019-02-07 Ad van Rooijen betreffende agendapunt 8c
 2. Medeling per e-mail 2019-02-16 Wilma Rodenburg betreffende per direct opzeggen lidmaatschap VWC

 

5. Verslag van de commissies (bijlage: jaarverslag 2018)

6. Verkiezing van bestuursleden:

 1. Verkiezing Secretaris (geen kandidaten vanuit het bestuur, tot 10 dagen van te voren kunnen 10 leden een voordracht doen)

 

7. Korte pauze

8. Stemmingen:

 1. Wijziging Huishoudelijk reglement (stemming)
 2. Wijziging Commissie reglement (stemming)
 3. Voorstel tot aanvulling op het fokbeleid (stemming)
 4. Voorstel voor aangaan nieuw NEK Convenant m.b.t. e-Lokus (stemming)  (Convenant optie 1) (Convenant optie 2)

 

9. De NVL bestaat 100 jaar: wat gaat er gebeuren?

10. Rondvraag

11. Afsluiting

Sponsoren

BiofoodEnergiqueKronchMedPetsDamesJachtKleding