SKK en fokadvies

In september 2016 werd al een fokadvies gepubliceerd in het periodiek verslag met betrekking tot schildklierkanker.

Op hoofdlijnen gelden die adviezen nog altijd en voor fokkers is het van belang te weten:

  • dat nog altijd niet precies bekend is hoe de ziekte vererft en zolang dat niet duidelijk is voorzichtigheid geboden is.
  • dat het huidige fokbeleid ervan uitgaat dat een hond vrij is wanneer tot en met de tweede graad geen lijders bekend zijn. (Dit is arbitrair want uiteraard is dit geen zekerheid. Deze keuze is gemaakt om een uitgangspunt te hebben zonder een te groot deel van de beschikbare populatie op voorhand uit te sluiten.)
  • dat outcross fokken (dus een zo laag mogelijk inteeltpercentage) ook hier (maar niet enkel hiervoor) erg verstandig is.
  • dat het natuurlijk altijd erg verstandig is zo ver mogelijk weg te blijven van de honden die aan de ziekte hebben geleden of pups van die honden.
  • dat de FBC een actuele lijst van deze honden bijhoudt en dat deze in ZooEasy te vinden is.

Sponsoren

BiofoodEnergiqueKronchImperial FoodHunter & Co