HD

Heupdysplasie (HD) is een ontwikkelingsstoornis van de heupgewrichten. HD kan erfelijk zijn, maar omgevingsfactoren spelen ook een rol bij de ontwikkeling. Aan de buitenkant kun je niet zien of een hond HD heeft en honden hebben er lang niet altijd last van Het gegeven dat je hond goed kan lopen en geen pijn heeft hoeft dus niet betekenen dat de heupen perfect zijn. Om echt te kunnen zien of je hond HD heeft, zijn röntgenfoto’s van de heupgewrichten nodig.

Bij de Langhaar komt HD niet buitensporig veel voor maar is het aantal voorkomende gevallen beperkt. Het spreekt voor zich dat we graag willen dat dat zo blijft en bij alle ouderdieren moet daarom een onderzoek naar de heupgewrichten zijn verricht.

Meer over HD onderzoek:
Raad van Beheer

Sponsoren

BiofoodEnergique