Home

Nieuws

  • Verslag fokkersdag najaar 2019

    12 oktober
    Op zaterdag 12 oktober 2019 heeft de 2e fokkersdag van de NVL van 2019 plaatsgevonden. Plaats van handeling was dit keer “De Waltakke” in Lochem. De 7 aanwezige nesten, 75 honden, zijn gekeurd door de keurmeesters mevrouw Rinie Leenen en de heer Gerard Mensink. De heer Gerard Mensink vierde hiermee zijn 25-jarig jubileum als keurmeester van de Duitse Staande Langhaar. Na afloop van iedere nestkeuring heeft de keurmeester een korte mondelinge toelichting en uitleg gegeven van wat zijn/haar bevindingen waren bij ieder nest. De fokkers en de deelnemers krijgen de uitgewerkte keurverslagen thuis gezonden. Ook werden gelijktijdig de Werkgeschiktheidstest (WGT), 13 honden, en Fokgeschiktheidskeuring (FGK), 10 honden, afgewerkt. Voor de eigenaren van de “pups” een mooie gelegenheid om kennis te maken met de werkende Langharen. We hopen dat dit voor hen dan ook een stimulans is om bij een volgende WGT terug te komen als deelnemer.Lees meer