Deelname criteria Schorlemer Herbstzuchtprüfung (SP).

Naar aanleiding van de oprichting van het ‘Weltverband – Deutsch-Langhaar’ (WV – DL) is in het kader van de  internationalisering door het ‘Deutsch-Langhaar-Verband’ (DLV) voor alle overige aangesloten landen, weliswaar beperkt, ruimte geschapen tot deelname aan de Schorlemer Herbstzuchtprüfung (SP).

Deze tot de verbeelding sprekende jeugdige Langhaar elite proef met gouden randje onderscheidt zich van de reguliere Herbstzuchtprüfung (HZP).

De ‘SP’ omvat een 3-daags durend evenement waarnevens alle HZP onderdelen tevens het exterieur tijdens de Zuchtschau op type, anatomie en haar worden beoordeeld.

DLV toewijzing tot ‘SP’ deelname uitsluitend mogelijk na nominatie door de desbetreffende deelstaat c.q. aangesloten landenvereniging.

Omwille het niveau van afvaardiging aan deze elite proef voor jeugdige langharen te rechtvaardigen hanteert de CDL een voorselectie met de volgende uitgangspunten;

a)  de voorjager is lid van de NVL en in het bezit van een geldige Duitse jachtakte + jachtverzekering

b)  de hond is geboren na 30 september 2016, heeft met succes de VJP en HZP doorlopen en beschikt daarnaast over een gunstige exterieur beoordeling.

Uitsluitend aan deelnemende voorjagers met Langharen die bij inschrijving voldoen aan de DLV fokkerij criteria (VJP, HZP incl. Stöbern mit Ente, Schussfest , sichtlaut en/of spürlaut, gunstige Zuchtschau beoordeling, Härtenachweis en HD beoordeling)  alsmede de drie dagen durende ‘SP’ succesvol hebben afgerond wordt het predikaat ‘SP’ toegekend.

Een boeiende uitdaging voor Nederlandse voorjagers die zich in bovenstaand omschreven profiel herkennen en de internationale krachtmeting tijdens deze Langhaar elite proef van allure aan durven te gaan!

Deelnemende Nederlandse voorjagers aan meerdaagse Duitse jachthondenproeven (o.a. SP en VGP) worden geadviseerd het gebruik van c.q. voorhanden hebben van jachtwapens tijdig met de desbetreffende organisatie af te stemmen.

Voor aanvang van deze jachthondenproeven dient de voorjager als voorheen een geldige Duitse jachtakte en dito jachtverzekering te overleggen.

Aanvullende informatie over deelname aan de ‘SP’ is te  verkrijgen bij het secretariaat van de Commissie “Deutsch-Langhaar”.