Oprichting Weltverband Deutsch-Langhaar

Begin 2009 is een start gemaakt om een wereldverband van Deutsch-Langhaar verenigingen op te richten. Binnen dit wereldverband wordt ieder land vertegenwoordigd door een bestuurslid uit de nationale verenigingen. Zeven landen, waaronder Duitsland, Finland, Nederland, Zwitserland, Denemarken, Oostenrijk en Tsjechië, hebben een aantal keren vergaderd om gezamenlijk tot een basis te komen waar iedereen zich in kan vinden.

Belangrijkste punt is het behoud van het ras zoals gedeponeerd bij de FCI (117d), specifiek het zuiver fokken, type, karakter, de regelgeving en het jachtgebruik.

Het verband gaat proberen dit te realiseren door gemeenschappelijke zorgen aangaande het ras onder de aandacht te brengen van nationale verenigingen. Hierbij valt te denken aan: Stimulering van de fokkerij, opleiding en huisvesting van Langharen door algemeen verbindende voorschriften. Vertegenwoordiging van het ras en het promoten van jachtgebruik bij nationale en internationale verenigingen en instellingen. Bevordering van het dierenwelzijn door fokkerij, huisvesting en opleidingsregelgeving conform dierenwelzijn wetgeving. Coördinatie van gemeenschappelijke evenementen. Uitwisselen van ervaringen in gebieden die het ras ten goede komen en het doorvoeren van de FCI standaard “Deutsch-Langhaar” over de hele wereld met de naam “Deutsch-Langhaar” als officiële naam.

Op 29 oktober jl. is in St. Wendel, Saarland het wereld verband Deutsch-Langhaar opgericht. Aanwezig waren 6 landen: Duitsland, Finland, Nederland, Zwitserland, Denemarken en Oostenrijk.

Om ingeschreven te worden als vereniging dienen echter 7 handtekeningen gezet te worden, Tsjechië zal tijdens de Internationale VGP op 9 oktober de laatste handtekening plaatsen waarna de vereniging wordt ingeschreven in het Duitse verenigingsregister.
Conform de statuten is een 3 jarig bestuur gekozen. Duitsland heeft de voorzitter geleverd in de vorm van Gerwin Günter, 1e voorzitter van het Deutsch-Langhaar verband. Saija Suomaa uit Finland en Ewart Nijburg uit Nederland zijn beiden als vicevoorzitter gekozen. Johannes Schmidt uit Oostenrijk is gekozen als secretariaat en heeft de dagelijkse leiding.

Tijdens de vergadering was er een oproep voor een webmaster voor de nieuw op te zetten website van het wereldverband. Mevr. Annie van der Sluis-Arends uit Nederland heeft zich vrijwillig gemeld voor deze functie en is met algemene stemmen benoemd tot webmaster. De website zal de naam www.wv-dl.org/ (nog in ontwikkeling) dragen

De statuten zullen na drie jaar, op basis van voortschrijdend inzicht, worden herzien waar nodig.
Engeland, België en Frankrijk zijn nog niet toegetreden tot het wereldverband met als reden dat Engeland geen lid is van de FCI, België heeft bedankt en Frankrijk nooit heeft gereageerd. De populaties Langharen zijn daar echter ook zo klein dat het van weinig betekenis is en het grootste deel van de fokkers daar zijn lid in een naburig land als Nederland of Duitsland.

Het bestuur zal in eerste instantie via moderne technieken contact onderhouden, maar samenkomen waar nodig.

Toevoeging 22 februari 2013:

Tijdens de Hauptversammlung 22 juni 2012 in Bad – Hersfeld is de bestuursfunctie Vice-voorzitter van Ewart Nijburg statutair komen te vervallen. Herman Broekhuis is benoemd tot Vice-voorzitter van het WV – DL.

Beoordelen werk voor het schot: zoekwijze en voorstaan

Omdat gebleken is dat nog niet alle fokkers op de hoogte zijn van de Duitse eis ‘werk voor het schot’ ( zoeken en voorstaan), hoewel dit al sinds december 2014 van kracht is, biedt de vereniging  de mogelijkheid om teven, waarvan de eigenaar een Duitse dekreu wil gebruiken, maar die geen WGT of veldwerkkwalificatie of VJP hebben,  te beoordelen op het werk voor het schot.

Bovendien zullen oudere honden niet altijd meer voorstaan op gekooid wild, terwijl  een open klas/novice klas veldwerkkwalificatie  te hoog gegrepen kan zijn.

Voorwaarden:

  • de eigenaar moet lid zijn van de NVL.
  • de teef moet ouder zijn dan 3 jaar.
  • de teef moet aan alle eisen voldoen van de Zuchtbescheinigung, behalve het werk voor het schot.
  • de eigenaar dient zelf voor een veld met veerwild  (fazant/patrijs) te zorgen.
  • de test wordt afgenomen door twee personen, waarvan een veldwerkkeurmeester is.

Deze beoordeling kan alleen in de maanden maart en april plaatsvinden en dient aangevraagd te worden bij de FBC.

De kosten zijn €75.