Lid worden van de Nederlandse Vereniging Langhaar

Als u lid wilt worden en/of als uw partner/inwonende kinderen gezinslid willen worden van onze vereniging kunt u contact opnemen met de Ledenadministratie:

Dhr. H. (Henk) van den Brink,
van Curlerstraat 10,
3862 AV,  Nijkerk (Gld)
tel: +31(0)614783796
e-mail: ledenadministratie@nedverlanghaar.nl

De contributie (betaling via automatische incasso) bedraagt € 30,–, gezinslid € 15,– per kalenderjaar. Wij vragen u vriendelijk hiervoor het machtigingsformulier in te vullen en vervolgens op te sturen. Het adres staat op het machtigingsformulier vermeld. Opzeggen vòòr 1 december van het lopende jaar.

U kunt de opdracht voor automatische incasso geven middels een van onderstaande formulier:

Na invullen graag mailen naar bovenstaand e-mailadres. Uiteraard kan uitprinten en per gewone post opsturen ook.