Lid worden van de Nederlandse Vereniging Langhaar

Als u lid wilt worden en/of als uw partner/inwonende kinderen gezinslid willen worden van onze vereniging kunt u contact opnemen met de Ledenadministratie:

Mevr. J. (Jet) Kikkert,  Leliestraat 33, 7676 CH,  Westerhaar Vriezenveense Wijk
tel: +31(0)546658222
e-mail: ledenadministratie@nedverlanghaar.nl

De contributie (betaling via automatische incasso) bedraagt € 30,–, gezinslid € 15,– per kalenderjaar. Wij vragen u vriendelijk hiervoor het machtigingsformulier in te vullen en vervolgens op te sturen. Het adres staat op het machtigingsformulier vermeld. Opzeggen vòòr 1 december van het lopende jaar.

U kunt de opdracht voor automatische incasso geven middels dit formulier: Machtigingsformulier