De Nova Scotia Duck Tolling Retriever Club Nederland organiseert op vrijdagavond 19 november 2010 in Haarlem een lezing auto-immuunziekten en genetische achtergrond. 

Sprekers zijn de Zweedse onderzoekers
Helene Hansson-Hamlin en Maria Wilbe.

De lezing is gebaseerd op de resultaten van het internationaal onderzoeksproject naar de invloed van genen, verminderde genetische diversiteit binnen rashonden populaties op het immuunsysteem en het ontwikkelen van auto-immuun gerelateerde ziekte.  

Zie voor meer informatie de publicatie: Publicatie_lezing_NL

In het Engels: Publicatie_lezing_Engels