In samenwerking met Hogeschool HAS Den Bosch onderzoekt Vobra of het toevoegen van bètaglucanen aan een volledig voeder de symptomen van atopie bij honden onder controle kan brengen. Voor dit onderzoek moeten eigenaren van honden met atopie geworven worden.

Gedurende het onderzoek wordt u gevraagd wekelijks een dagboekje bij te houden. In dit dagboekje worden vragen gesteld zodat u de ernst van de symptomen van atopie bij uw hond aan bij kunt houden. Duidelijke instructies zijn weergegeven in het dagboekje. Bij deelname aan dit onderzoek krijgt u gedurende de proefperiode van 10 weken een gratis voeder.

Zie voor meer informatie bijgevoegde wervingsbrief: Onderzoek atopie

De Nova Scotia Duck Tolling Retriever Club Nederland organiseert op vrijdagavond 19 november 2010 in Haarlem een lezing auto-immuunziekten en genetische achtergrond. 

Sprekers zijn de Zweedse onderzoekers
Helene Hansson-Hamlin en Maria Wilbe.

De lezing is gebaseerd op de resultaten van het internationaal onderzoeksproject naar de invloed van genen, verminderde genetische diversiteit binnen rashonden populaties op het immuunsysteem en het ontwikkelen van auto-immuun gerelateerde ziekte.  

Zie voor meer informatie de publicatie: Publicatie_lezing_NL

In het Engels: Publicatie_lezing_Engels

Op 1 juli 2008 is het Basis Reglement Stambomen van kracht geworden, op 1 juli 2010 zijn hier nieuwe Inteelt Beperkende maatregelen aan toegevoegd. Het vernieuwde reglement kunt u lezen op: Basis Reglement Stambomen

Deze regels zijn van toepassing op iedere fokker ongeacht lidmaatschap van een rasvereniging. Naast het Basis Reglement Stambomen heeft de Nederlandse Vereninging Langhaar een eigen fokreglement met aanvullende regelgeving voor het fokken van Duitse Staande Langharen.