Een Duitse Staande Langhaar die goed in zijn vel zit, functioneert als jachthond, wedstrijdhond, showhond of huishond. Maar wat gebeurt er als er lichamelijke problemen en kreupelheden zijn?
Wat zijn er dan voor mogelijkheden?

Op het gebied van problemen van het bewegingsapparaat is een dierenfysiotherapeut de specialist. Humane fysiotherapie is meestal wel een bekend vakgebied, maar voor dieren (zoals honden) is dierfysiotherapie vaak nog erg onbekend. Dat is jammer omdat dierfysiotherapie vaak een goede aanvulling of toevoeging kan zijn bij de behandeling door een dierenarts.

Stoornissen, die voor een dierenfysiotherapeut behandelbaar zijn:
– Rug- en/of halsproblemen zonder duidelijke oorzaak
– Hernia, spondylose, lumbo-sacrale instabiliteit
– Verlammingsverschijnselen en incontinentie bij en na verlamming
– Acute letsels aan spieren, gewrichten, banden of pezen na een blessure of ongeval
– Pees-, slijmbeurs-, en gewrichtsontstekingen
– Revalidatie na botbreuken of operaties (bijv. kruisband/meniscus)
– Gewrichtsafwijkingen, zoals OCD, LPC, LPA, HD
– Artrose en ouderdomsklachten
– Spierziekten
– Verminderde sportprestaties
– Slecht helende wonden en verkleefde littekens
Wanneer een hond met een stoornis van het bewegingsapparaat onvoldoende reageert op pijnmedicatie, of wanneer een pijnmedicatie nadelig voor de hond zou zijn, ook dan is verwijzing naar een dierenfysiotherapeut een optie.

Na een goede diagnose van het bewegingsprobleem zijn er verschillende therapeutische mogelijkheden. Onderdelen van de therapie kunnen zijn:
– Massage om de doorbloeding van het weefsel te verbeteren of te ontspannen.
– Bewegingstherapie: oefeningen om spieren te versterken, gewrichten soepel te maken of de
coördinatie en stabiliteit te verbeteren.
– Apparatuur zoals laser, ultra geluid therapie.
– Adviezen en huiswerk voor de eigenaar om het herstel te bevorderen. Hierdoor krijgt hij/zij ook
inzicht in het probleem, leert anders naar de hond te kijken en leert de hond anders aan te raken.

Casus Barrie:
Barrie, een Duitse Staande Langhaar van bijna 13 jaar oud, is geopereerd aan zijn lage rug. Het is erg belangrijk om het revalidatie proces na een operatie zo goed mogelijk te laten verlopen.
Als dierenfysiotherapeut kijk je samen met de eigenaar naar de beperkingen en mogelijkheden van de hond om een goede balans te vinden tussen wat de hond kan en wat je van de hond vraagt. Een balans tussen belastbaarheid en belasting: wat kan het geopereerde weefsel aan/ hoe is het normale herstel van het weefsel en hoeveel belasting/beweging vraag ik van de hond. Het is een kwestie van voortdurend bijstellen om de goede balans te vinden. Naast de achterhand problemen is er ook aandacht voor compensatoire klachten, die ontstaan door bijv. meer belasting op de voorhand.
Bij Barrie is het herstel goed verlopen. Hij draagt zijn staart alleen nog scheef, maar Barrie is vrolijk en geniet van zijn wandelingen. Hij heeft weer een goed hondenleven.
Dierfysiotherapie bij Barrie, de Duitse Staande Langhaar, is zeker zinvol.

Dierfysiotherapie draagt bij aan het herstel van bewegingsproblemen. Verwijzing door de dierenarts naar een dierenfysiotherapeut is de meest gangbare weg, maar ook een consult bij een dierenfysiotherapeut is een optie. Op dit moment zijn er twee verzekeringen: Dier en Zorg en Petplan, die in een aanvullend pakket dierfysiotherapie, uitgevoerd door een erkend dierenfysiotherapeut, geheel of gedeeltelijk vergoeden na verwijzing door een dierenarts.
Voor informatie over dierfysiotherapie en dierenfysiotherapeuten bij u in de buurt kunt u terecht op de site van de NVFD (Nederlandse Vereniging voor Fysiotherapie bij Dieren): www.nvfd.nl

Christiane Vreede van Iersel, dierenfysiotherapeute, lid NVFD
Wognum

De tweede fokkersdag van 2010 zal gehouden worden op zondag 10 oktober 2010 te Kerkwijk.
Deze dag is voor de nesten die geboren zijn in de laatste 6 maanden van 2009.

De fokkersdag is de gelegenheid voor onze Langhaar-fokkers om de door hen gefokte nesten, samen met de ouderdieren, ter beoordeling voor te brengen. Voor deze dag zijn uitgenodigd de nesten die bij de vereniging zijn aangemeld door middel van een geboortebericht.

Door een kynologische keurmeester wordt beoordeeld of de fokker geschikte ouderdieren heeft gekozen en een goede partnerkeuze heeft gedaan. De kwaliteit van de jonge honden en de homogeniteit zullen dit uitwijzen. Om tot een zinvolle beoordeling te komen, is het noodzakelijk dat alle, althans zoveel mogelijk, pups en de beide ouderdieren aanwezig zijn.

Naast de beoordeling van het nest als geheel, wordt ook elke hond individueel beoordeeld. Van deze beoordeling wordt een verslag geschreven, waarvan de eigenaren van de jonge honden en de fokkers een kopie krijgen.

U bent welkom vanaf 9.30 uur. De keuringen beginnen om 10.00 uur.

Als keurmeester is uitgenodigd: W. Wellens. 

De betrokken fokkers zullen binnenkort worden / zijn inmiddels persoonlijk benaderd over hun deelname aan deze tweede fokkersdag. Het is ons bekend dat een aantal fokkers al bij de uitgifte van hun pups aan de nieuwe eigenaren, deze aansporen om deel te nemen aan de fokkersdag. Wij rekenen dan ook op een grote opkomst, ook van belangstellenden.

De fokbegeleidingscommissie.

Routebeschrijving:

Dogcenter Zaltbommel is gevestigd op de Jan Stuversdreef 4 te Kerkwijk (5115 NZ)

  • Neem op de A2 afslag Zaltbommel (afslagnr. 17)
  • Bovenaan de afslag gaat u richting Zaltbommel
  • Bij de 1e rotonde, bij de watertoren, gaat u linksaf
  • Bij de volgende rotonde gaat u weer linksaf
  • Neem de eerste straat rechts, dit is de Jan Stuversdreef.
  • De tweede boerderij aan uw rechterhand is het Dogcenter Zaltbommel.