Wat te doen als u een pup wilt kopen

De pupbemiddeling van de vereniging heeft tot doel de aspirant koper in contact te brengen met de fokker. Daarbij wordt geprobeerd, vraag en aanbod vooral kwalitatief op elkaar af te stemmen.
Bemiddeld wordt uitsluitend voor reglementair gefokte nesten, waarvan alle vereiste gegevens bij de FBC aangeleverd zijn en die middels een volledig ingevuld geboortebericht aan de FBC (pupbemiddeling) zijn gemeld.

  • Bel de pupbemiddeling 06-23207943
  • Van uw aanvraag wordt een formulier ingevuld.
  • Als er nesten zijn met pups, die aan uw aanvraag beantwoorden, ontvangt u direct naam en adres van de betreffende fokker(s). Zo niet, dan wordt u later teruggebeld.
  • Namen van fokkers met passende nesten worden medegedeeld, in volgorde van aanmelding en tot drie maanden na de geboortedatum.
  • Door het doen van een aanvraag aan de pupbemiddeling, vrijwaart de aspirant-koper de leden van de F.B.C. en het bestuur en de Nederlandse Vereniging “LANGHAAR” tegen aansprakelijkheid voor de gevolgen van de pupbemiddeling.
  • Als u bij de opgegeven fokker(s) slaagt, wordt u verzocht de pupbemiddeling daarvan in kennis te stellen.

  Wat te doen als u een hond wilt herplaatsen

  De vereniging biedt de mogelijkheid via de Pupbemiddeling een “Duitse Staande Langhaar” te herplaatsen.

  • Voor een hond die herplaatst wordt zal vooraf € 50,- in rekening worden gebracht,
   als de hond niet via de vereniging wordt herplaatst ontvangt U dit bedrag terug.

  Pupbemiddeling / herplaatsing:
  Dhr. J. van Gelderen, J. v. Oldenbarneveltlaan 30,
  2651 DD Berkel en Rodenrijs, tel: 010-4667505 mobiel: 06-23207943
  e-mail: pupbemiddeling@nedverlanghaar.nl

  Wat te doen als u een nest wilt fokken

  (let op: aangepaste procedure)

  Indien u een nest wil fokken en pupbemiddeling en publicatie wenst voor de combinatie van uw keuze, dient u minimaal 6 weken (liefst eerder) voor de te verwachten loopsheid de daarvoor benodigde bescheiden in te dienen bij de fokbegeleidingscommissie (FBC). Voor de aanvraag van een fokverklaring dient u een aanvraagformulier in te vullen welke u hier kunt vinden. U kunt dit formulier invullen en als bijlage van een e-mail samen met de vereiste documenten opsturen aan >fbc@nedverlanghaar.nl
  of per post naar
  Wim Wellens,
  Oude Zandweg 12,
  4327SH Serooskerke-Schouwen.
  Behandeling van de aanvraag per post is ook mogelijk, maar hierdoor kunnen wij uw aanvraag minder snel afhandelen dan per e-mail.

  De documenten die wij graag van u ontvangen tezamen met uw fokverklaring-aanvraag zijn voor zowel de reu als teef:
  HD-beoordelingen, exterieurbeoordelingen met beschrijving, KNJV- of MAP diploma’s, veldwerkcertificaten of vergelijkbare diploma’s als VJP, HZP en dergelijke evenals de vereiste E-locus onderzoeksuitslagen. Bij tijdige ontvangst van deze gegevens en een volledig aanvraagformulier inclusief alle vereiste documenten zal de FBC een verklaring afgeven of de combinatie voldoet aan de verenigingseisen.
  U kunt  hier informatie verkrijgen over de eisen die gesteld worden om te fokken volgens de verenigingsnormen.
  Alleen als een nest gefokt is volgens de reglementen van de vereniging en de Raad van Beheer, komt u in aanmerking voor pupbemiddeling en publicatie in het PV en de website. Fokverklaringen zijn geldig tot 12 maanden na dagtekening.
  De leden van de FBC en het bestuur van de NVL stellen zich niet aanprakelijk voor de gevolgen van de verstrekte Fokverklaring.
  Voor bemiddeling van pups zal € 50.00 per nest in rekening worden gebracht.

  Secretariaat fokbegeleidingscommissie:
  e-mail: fbc@nedverlanghaar.nl

  Pupbemiddeling / herplaatsing:
  Dhr. J. van Gelderen, J. v. Oldenbarneveltlaan 30,
  2651 DD Berkel en Rodenrijs, tel: 010-4667505 mobiel: 06-23207943
  e-mail: pupbemiddeling@nedverlanghaar.nl

  Fokaanvragen:
  Wim Wellens,
  Oude Zandweg 12,
  4327SH Serooskerke-Schouwen.
  e-mail: fbc@nedverlanghaar.nl

  Dek- en geboortebericht
  De meldingsformulieren kunt u downloaden door =hier= te klikken.

  De standaardkoopovereenkomst kunt u hier downloaden.

  Zie ook de informatie m.b.t. fokken van de Raad van Beheer.