Minimale eisen aan teven en reuen waarmee gefokt mag worden.

In het VFR en het Fokbeleid zijn de minimale fokeisen vastgelegd waaraan Langhaar teven en reuen moeten voldoen om ingezet te mogen worden voor de fokkerij.

MINIMALE EISEN FOKTEEF

  • De fokker dient lid te zijn van de vereniging NVL.
  • Combinaties met vader, grootvader, broer, zoon, kleinzoon, halfbroer/halfzus zijn niet toegestaan.
  • Een combinatie mag max. 1x herhaald worden.
  • De teef moet ouder zijn dan 24 maanden.
  • De eerste dekking moet plaatsvinden voor de teef 72 maanden (6 jaar) is.
  • De laatste dekking van de teef mag niet plaatsvinden nadat zij 96 maanden (8 jaar) is geworden.
  • Een teef mag max. 5 nesten hebben.
  • Tussen 2 opeenvolgende nesten dient minimaal 12 maanden te zitten.
  • Een teef mag niet worden gedekt als deze dekking tot gevolg heeft dat tussen de geboortes van twee opeenvolgende nesten van deze teef geen termijn van tenminste 12 maanden zit.
  • De teef moet de HD uitslag A, B of C hebben.
  • De E-locus moet getest zijn d.m.v. bloed en de uitslag moet EE of Ee zijn. Bij de uitslag Ee dient de partner de uitslag EE te hebben. Na 1 juli 2018 mag niet meer gefokt worden met honden met Ee.
  • Met een teef die lijdt aan een erfelijke ziekte mag niet gefokt worden
  • Met een teef die aantoonbaar en met verschillende partners, fokuitsluitende gebreken heeft vererfd (dragers) mag niet gefokt worden.
  • Met een teef met gedrags- of karakterproblemen mag niet gefokt worden.
  • De minimale werkeis is een Werk Geschiktheids Test certificaat (WGT) of een SJP C diploma of een apporteer-/veldwedstrijdkwalificatie G of VJP/HZP.
  • De teef moet één officiële exterieurkwalificatie hebben, die minimaal Goed is. Deze kwalificatie moet behaald zijn op de clubmatch (CM) van de NVL.
   of
   De teef heeft deelgenomen aan een Fokgeschiktheidskeuring (FGK) waarbij de beoordeling minimaal ‘voldoet aan de rasstandaard’ moet zijn.
   Voor beide exterieurbeoordelingen (CM of FGK) geldt dat de hond minimaal 15 maanden moet zijn op de dag van beoordeling.
  • De teef dient een geldige verklaring te hebben van de dierenarts m.b.t. de afwezigheid van schildkliertumoren in de halsregio*.
  • De teef dient een geldige ECVO test * (niet ouder dan 1 jaar) te hebben, waarbij de volgende regels gelden:
   MPP iris: optioneel, alleen toestaan in combinatie met een vrije partner.
   MPP lens en andere vormen: uitsluiten
   Distichiasis/ectopische cilie: uitsluiten
   Entropion: uitsluiten
   Glaucoom lijders plus hun nakomelingen: uitsluiten
   LPA: dit onderzoek eenmaal per leven van de hond laten uitvoeren.
   LPA ‘onbeslist’: fibrae latae/laminae: alleen toestaan in combinatie met een vrije partner,
   LPA ‘occlusio’: uitsluiten
   Cataract, congenitaal en niet-congenitaal:
   – Aan teven die lijder of “voorlopig niet vrij” zijn toestemming verlenen voor een
   éénmalige succesvolle dekking x een vrije partner in de proefperiode van de
   genoemde 2 jaar.
   – De teven die lijder of “voorlopig niet vrij” zijn en al nakomelingen hebben gekregen
   mogen niet meer gebruikt worden in de fokkerij.
   Retina Dysplasie: (multi)focaal optioneel, alleen toestaan in combinatie met een vrije
   partner,
   Retina Dysplasie: geografisch en totaal: uitsluitenVoor alle hierboven niet genoemde punten binnen het ECVO-oogonderzoek gelden de eisen gesteld als omschreven in het document Breading Advise welke gevolgd wordt door de ECVO-dierenartsen.

Bij gebruik van een reu van de Duitse Deckrüdenliste moet de teef voldoen aan de eisen van de Zuchtbescheinigung (zie gebruik Duitse dekreuen)

*
Zowel de dierenarts verklaring schildklierregio als de ECVO test zijn één jaar geldig. Dit betekent dat op de dag van de dekking beide onderzoeken niet ouder dan één jaar mogen zijn.

 

MINIMALE FOKEISEN REU

 • De reu moet op de dag van de dekking ouder zijn dan 24 maanden.
 • De reu mag max. 2x per kalenderjaar dekken en in zijn leven max. 8x.
 • De reu moet de HD uitslag A of B hebben.
 • De E-locus moet getest zijn d.m.v. bloed en de uitslag moet EE of Ee zijn. Bij de uitslag Ee dient de partner de uitslag EE te hebben. Na 1 juli 2018 mag niet meer gefokt worden met honden met Ee.
 • Met een reu die lijdt aan een erfelijke ziekte mag niet gefokt worden.
 • Met een reu die aantoonbaar en met verschillende partners, fokuitsluitende gebreken heeft vererfd (dragers) mag niet gefokt worden.
 • Met een reu met gedrags- of karakterproblemen mag niet gefokt worden.
 • De minimale werkeis is een Werk Geschiktheids Test certificaat (WGT) of een SJP B diploma of een apporteer-/veldwedstrijdkwalificatie G of VJP plus HZP.
 • De reu moet één officiële exterieurkwalificatie hebben, die minimaal Zeer Goed is. Deze kwalificatie moet behaald zijn op de clubmatch (CM) van de NVL.
  of
  De reu heeft deelgenomen aan een Fokgeschiktheidskeuring (FGK) waarbij de beoordeling minimaal ‘voldoet aan de rasstandaard’ moet zijn.
  Voor beide exterieurbeoordelingen (CM of FGK) geldt dat de hond minimaal 15 maanden moet zijn op de dag van beoordeling.
 • De reu dient een geldige verklaring te hebben van de dierenarts m.b.t. de afwezigheid van schildkliertumoren in de halsregio*.
 • De reu dient een geldige ECVO test* te hebben, waarbij de volgende regels gelden:
  MPP iris: optioneel, alleen toestaan in combinatie met een vrije partner.
  MPP lens en andere vormen: uitsluiten
  Distichiasis/ectopische cilie: uitsluiten
  Entropion: uitsluiten
  Glaucoom lijders: uitsluiten plus hun nakomelingen
  LPA: dit onderzoek eenmaal per leven van de hond laten uitvoeren.
  LPA ‘onbeslist’/fibrae latae/laminae: alleen toestaan in combinatie met een vrije partner,
  LPA ‘occlusio’: uitsluiten
  Cataract, congenitaal en niet-congenitaal: alle reuen uitsluiten.
  Retina Dysplasie: (multi)focaal optioneel, alleen toestaan in combinatie met een vrije
  partner,
  Retina Dysplasie: geografisch en totaal: uitsluitenVoor alle hierboven niet genoemde punten binnen het ECVO-oogonderzoek gelden de eisen gesteld als omschreven in het document Breading Advise welke gevolgd wordt door de ECVO-dierenartsen

*  Zowel de dierenarts verklaring als de ECVO test zijn één jaar geldig. Dit betekent dat op de dag van de dekking beide onderzoeken net ouder dan één jaar mogen zijn.

Duitse / buitenlandse reuen en ECVO

 • Aan de Duitse Langhaar reuen van de Deutsch Deckrudenliste wordt dispensatie (vrijstelling) verleend voor het ECVO-oogonderzoek. Deze dispensatie/vrijstelling is alleen mogelijk indien de teef die hiervoor beschikbaar wordt gesteld voldoet aan de geldende eisen van het VFR.
 • De Duitse Langhaar reu van de Deutsch Deckrudenliste die wel in het bezit is van een geldig ECVO-oogonderzoek met de daarbij behorende uitslagen dient te voldoen aande ECVO-eisen van de Nederlandse Vereniging “LANGHAAR”.
 • De Langhaar reuen vanuit andere landen dienen te voldoen aan het ECVO oogonderzoek en de daarbij behorende uitslagen.