Fokbegeleidingscommissie

Taken: richtlijnen fokkerij, informatie

Sinds 1984 kent de vereniging “LANGHAAR” een fokbeleid en een fokreglement.

De Algemene Vergadering van 1999 besloot:
– Het Fokbeleid en Fokreglement is bindend voor alle leden van de vereniging;
– Aspirant puppykopers wordt een concept koopovereenkomst aangeboden.

De FBC had, het Fokkersberaad gehoord, deze aanbevelingen gedaan, omdat recente wetgeving en jurisprudentie daartoe aanleiding gaven.

Het Fokreglement is te verkrijgen bij het secretariaat of bij de FBC, een uittreksel ervan is op deze site beschikbaar.

Per 1 november 2006 hanteert de Raad van Beheer een nieuwe procedure voor het aanvragen van stambomen voor rashonden. Uitgebreide informatie hierover is de vinden op Raad van Beheer.

Informatie over de fokbegeleidingscommissie:
Secretariaat fokbegeleidingscommissie
e-mail: fbc@nedverlanghaar.nl

Voor de fokkerij belangrijke gegevens kunt u digitaal sturen naar: fbc@nedverlanghaar.nl
(Maak een scan welke u bij uw bericht voegt. Let s.v.p. op de grootte van de bijlage!)