Formulier aanvraag fokverklaring vindt u door Hier te klikken.

Toelichting formulier aanvraag fokverklaring

  • Met het insturen van het aanvraagformulier voor een fokverklaring verklaren zowel de eigenaar van de reu als de eigenaar van de teef dat zij zich houden aan het Verenigingsfokreglement van de Nederlandse Vereniging “LANGHAAR”. (Hier terug te vinden.) En dat beide dieren aan de in het fokreglement gestelde eisen/richtlijnen voldoen.

In dit Verenigingsfokreglement staan ook het maximale aantal dekkingen/nesten beschreven. Indien een reu met deze aanvraag aan zijn maximale aantal dekkingen totaal of per jaar komt, mag hij gedurende de geldigheid van de fokverklaring (1 jaar) geen verdere dekkingen meer verrichten. Oftewel alleen indien de teef leeg is gebleven of er na 1 jaar nog steeds geen dekking is verricht kan de reu pas weer een aanvraag doen voor zijn laatste dekking.

  • Indien u met een buitenlandse reu/teef wil fokken zonder een NHSB-nummer, dient u een kopie van de stamboom van de buitenlandse hond mee te sturen. 
  • Indien u niet de mogelijkheid bezit de vereisten per e-mail te versturen, bestaat er ook de mogelijkheid om het formulier inclusief de vereiste documenten per post op te sturen. De afhandeling van uw aanvraag per post heeft uiteraard wel gevolgen voor de snelheid waarmee uw aanvraag behandeld en verwerkt kan worden.
  • Wilt u gebruik maken van een Duitse dekreu, dan gelden er een aantal voorwaarden, deze vindt u door hier te klikken. De FBC dient een verklaring op te stellen voor onze Duitse Zustervereniging. Deze fokverklaring (Duitse Zuchtbescheinigung) vindt u door hier te klikken

Fokaanvragen:

Uw fokaanvraag kunt mailen naar:
fbc@nedverlanghaar.nl

of per post naar:

W. Wellens, Oude Zandweg 12, 4327 SH Serooskerke-Schouwen.