U kunt uw aanvraag fokverklaring doen door het op deze site invullen en verzenden van onderstaand formulier.
U kunt het formulier ook downloaden in Word door
Hier te klikken.

Toelichting formulier aanvraag fokverklaring

  • Met het insturen van het aanvraagformulier voor een fokverklaring verklaren zowel de eigenaar van de reu als de eigenaar van de teef dat zij zich houden aan het Verenigingsfokreglement van de Nederlandse Vereniging “LANGHAAR”. (Hier terug te vinden.) En dat beide dieren aan de in het fokreglement gestelde eisen/richtlijnen voldoen.

In dit Verenigingsfokreglement staan ook het maximale aantal dekkingen/nesten beschreven. Indien een reu met deze aanvraag aan zijn maximale aantal dekkingen totaal of per jaar komt, mag hij gedurende de geldigheid van de fokverklaring (1 jaar) geen verdere dekkingen meer verrichten. Oftewel alleen indien de teef leeg is gebleven of er na 1 jaar nog steeds geen dekking is verricht kan de reu pas weer een aanvraag doen voor zijn laatste dekking.

  • Indien u met een buitenlandse reu/teef wil fokken zonder een NHSB-nummer, dient u een kopie van de stamboom van de buitenlandse hond mee te sturen. 
  • Indien u niet de mogelijkheid bezit de vereisten per e-mail te versturen, bestaat er ook de mogelijkheid om het formulier inclusief de vereiste documenten per post op te sturen. De afhandeling van uw aanvraag per post heeft uiteraard wel gevolgen voor de snelheid waarmee uw aanvraag behandeld en verwerkt kan worden.
  • Wilt u gebruik maken van een Duitse dekreu, dan gelden er een aantal voorwaarden, deze vindt u door hier te klikken. De FBC dient een verklaring op te stellen voor onze Duitse Zustervereniging. Deze fokverklaring (Duitse Zuchtbescheinigung) vindt u door hier te klikken

 

Uw fokaanvraag in Word kunt mailen naar:
fbc@nedverlanghaar.nl

of per post sturen naar:

W. Wellens, Oude Zandweg 12, 4327 SH Serooskerke-Schouwen.

Uw aanvraag fokverklaring kunt u digitaal doen middels onderstaand formulier.

Automatisch ontvangt u na het verzenden een mail op het opgegeven mailadres met daarin de door u ingevoerde gegevens.
(Het kan zijn dat uw provider dit mail als spam beoordeelt en in uw spam-box plaatst.)

De Fokbegeleidingscommissie (fbc) beoordeelt uw aanvraag en stuurt haar advies naar het opgegeven mailadres.
U kunt dit advies binnen drie weken tegemoet zien. Mocht dit niet het geval zijn dan wordt u verzocht contact op te nemen met de fbc via de mail.

Bij geen bezwaar of positief advies ziet u in dit mail welke gegevens u na de dekking en na de geboorte naar de fbc dient te sturen.

Het kan even duren voordat het formulier opent.