Wat te doen als u een pup wilt kopen

De pupbemiddeling van de vereniging heeft tot doel de aspirant koper in contact te brengen met de fokker. Daarbij wordt geprobeerd, vraag en aanbod vooral kwalitatief op elkaar af te stemmen.
Bemiddeld wordt uitsluitend voor reglementair gefokte nesten, waarvan alle vereiste gegevens bij de FBC aangeleverd zijn en die middels een volledig ingevuld geboortebericht aan de FBC (pupbemiddeling) zijn gemeld.

  • Bel de pupbemiddeling 06-23207943
  • Van uw aanvraag wordt een formulier ingevuld.
  • Als er nesten zijn met pups, die aan uw aanvraag beantwoorden, ontvangt u direct naam en adres van de betreffende fokker(s). Zo niet, dan wordt u later teruggebeld.
  • Namen van fokkers met passende nesten worden medegedeeld, in volgorde van aanmelding en tot drie maanden na de geboortedatum.
  • Door het doen van een aanvraag aan de pupbemiddeling, vrijwaart de aspirant-koper de leden van de F.B.C. en het bestuur en de Nederlandse Vereniging “LANGHAAR” tegen aansprakelijkheid voor de gevolgen van de pupbemiddeling.
  • Als u bij de opgegeven fokker(s) slaagt, wordt u verzocht de pupbemiddeling daarvan in kennis te stellen.

Kijk ook op    fairpup    of u wel een fairpup koopt.

 

Wat te doen als u een nest wilt fokken
(let op: aangepaste procedure)

Indien u een nest wil fokken en pupbemiddeling en publicatie wenst voor de combinatie van uw keuze, dient u minimaal 6 weken (liefst eerder) voor de te verwachten loopsheid de daarvoor benodigde bescheiden in te dienen bij de fokbegeleidingscommissie (FBC). Voor de aanvraag van een fokverklaring dient u een aanvraagformulier in te vullen welke u hier kunt vinden. U kunt dit formulier invullen en als bijlage van een e-mail samen met de vereiste documenten in een mail opsturen via het mailadres fbc@nedverlanghaar.nl

Behandeling van de aanvraag per post is ook mogelijk, maar hierdoor kunnen wij uw aanvraag minder snel afhandelen dan per e-mail.  Per Post opsturen aan:
Wim Wellens,
Oude Zandweg 12,
4327SH Serooskerke-Schouwen.

De documenten die wij graag van u ontvangen tezamen met uw fokverklaring-aanvraag zijn voor zowel de reu als teef:
HD-beoordelingen, uitslag ECVO oogonderzoek, dierenartsverklaring onderzoek schildklierregio evenals de vereiste E-locus onderzoeksuitslagen.
Voorts exterieurbeoordelingen met beschrijving, KNJV- of MAP diploma’s, veldwerkcertificaten of vergelijkbare diploma’s als VJP, HZP, WGT en dergelijke .
Bij tijdige ontvangst van deze gegevens en een volledig aanvraagformulier inclusief alle vereiste documenten zal de FBC een verklaring afgeven of de combinatie voldoet aan de verenigingseisen.
U kunt   hier   informatie verkrijgen over de eisen die gesteld worden om te fokken volgens de verenigingsnormen.
Alleen als een nest gefokt is volgens de reglementen van de vereniging en de Raad van Beheer, komt u in aanmerking voor pupbemiddeling en publicatie in het PV en de website. Fokverklaringen zijn geldig tot 12 maanden na dagtekening.
De leden van de FBC en het bestuur van de NVL stellen zich niet aansprakelijk voor de gevolgen van de verstrekte Fokverklaring.
Voor bemiddeling van pups zal € 50.00 per nest in rekening worden gebracht.

Gebruik Duitse dekreuen

Indien u gebruik wilt maken van een Duitse dekreu dient u en uw teef minimaal aan een aantal eisen te voldoen, waarna U bij de FBC een Duitse fokverklaring kunt aanvragen (Zuchtbescheinigung), deze is te vinden op  de website van de vereniging (www.nedverlanghaar.nl > pups en fokken >downloads). De gestelde eisen vindt U door hier te klikken

Er mag door Nederlandse fokkers alleen gebruik gemaakt worden van reuen die op de Duitse Deckrüdenliste staan en minimaal 24 maanden oud zijn.

Secretariaat fokbegeleidingscommissie:
e-mail: fbc@nedverlanghaar.nl

Pupbemiddeling / herplaatsing:
Dhr. J. van Gelderen, J. v. Oldenbarneveltlaan 30,
2651 DD Berkel en Rodenrijs, tel: 010-4667505 mobiel: 06-23207943
e-mail: pupbemiddeling@nedverlanghaar.nl

Fokaanvragen:

fokaanvraag sturen naar: fbc@nedverlanghaar.nl of per post naar:

Wim Wellens, Oude Zandweg 12, 4327SH Serooskerke-Schouwen.

De standaardkoopovereenkomst die voorheen hier werd aangeboden is verwijderd. Wij hopen op termijn een aan de huidige juridische inzichten aangepaste nieuwe versie te kunnen aanbieden.

Zie ook de informatie m.b.t. fokken van de Raad van Beheer.

 

  •