Zoals door de Algemene Ledenvergadering op 23 juni 2013 besloten, kent de Nederlandse Vereniging “LANGHAAR” een Werkgeschiktheidstest. Het is aan de enthousiaste leden van de werkgroep te danken dat dit evenement voor de eerste keer op 12 april 2014 gehouden werd op het mooie terrein de Hulshorst aan de Varelseweg te Hulshorst

De volgende Werkgeschiktheidstest wordt gehouden op zaterdag, 19 mei, op het terrein van de Waltakke, Bolksbeekweg 7, 7241 PH Lochem.
Inschrijving is tot en met  28 april 2018 mogelijk middels ‘open inschrijving’ via de site.

Inschrijfgeld
€ 30,00 per hond voor leden en € 45,00 per hond voor niet leden, te betalen bij opgave doch uiterlijk voor 28 april 2018!
Retourneren van inschrijfgeld vindt uitsluitend plaats indien de afzegging schriftelijk of per E-mail voor de sluitingsdatum is ingezonden.
Betaling door overmaking op NL34ABNA0454011261 t.n.v. Nederlandse Vereniging Langhaar onder vermelding van “WGT voorjaar 2018”. Vanuit het buitenland IBAN nr.: NL34ABNA0454011261 en BIC: ABNANL2A.