Inschrijven veldwedstrijden

Onder ‘activiteiten’ hier links ziet u of er een veldwedstrijd gepland staat.

Inschrijven:
Inschrijven is alleen mogelijk via de website van ORWEJA.
Ga hiervoor naar: www.orweja.nl en klik op de knop “Ga naar My ORWEJA”. Wilt u eerst de handleiding doorlezen klik dan op de knop “Meer over My ORWEJA”

U vindt de handleiding ook hier: Handleiding inschrijven voor jachthondenproeven, OWT’s en veldwedstrijden op My ORWEJA

————————————————————————————————————————————————————————

Wij maken u attent op onderstaand bericht van de Orweja:

Aan

Leden JWR

De Commissie Jachthonden (CJ) gaat akkoord het voorstel van de Jachthonden Wedstrijd Raad (JWR) om voor het komend veldwedstrijdseizoen 2014 bij overinschrijving te loten volgens het zogenaamde 60-40 systeem:

Aan deze loting kan iedere inschrijver maximaal met één hond deelnemen.
Deze loting vindt plaats onder de volgende voorwaarden:

 • minimaal 60% van de deelnemers worden middels deze loting vastgesteld
 • de invulling van de overige beschikbare plaatsen vindt plaats door de VWOV
 • uit de resterende inschrijvingen worden, eveneens middels de loting, de reserve deelnemers vastgesteld.

Tijdens dit maximaal eenjarig experiment is het AVR artikel V.5 lid 2 niet van toepassing. Na evaluatie komt er eventueel een aanpassing van genoemd artikel in het AVR in de vorm van een bulletin.

Vriendelijke groet
Betty van der Woude
Secretariaat ORWEJA
www.orweja.nl

————————————————————————————————————————————————————————

Informatie:
Meer informatie via deze site of via het wedstrijdsecretariaat:
Dhr. A. van der Sluijs, telefoonnummer +31(0)187486516  of email naar veldwedstrijd@nedverlanghaar.nl

Voorwaarden voor deelname:

Bij de jeugd- en novice veldwedstrijden hebben eigenaren van Duitse Staande Langharen en leden van de Nederlandse Vereniging LANGHAAR voorrang.
Om deel te mogen nemen dient U een uur na het tijdstip van samenkomst aanwezig te zijn.
Deelnemende honden aan de jeugdveldwedstrijden dienen op de dag van de wedstrijd de leeftijd van 9 maanden te hebben bereikt.

Inschrijfgeld:
Voor leden € 35,00 en voor niet leden € 45,00 per hond per wedstrijd.
Direct na de sluitingsdatum van de inschrijving ontvangt u bericht of u al of niet kunt deelnemen of eventueel als reserve geplaatst bent.
Het inschrijfgeld dient binnen één week overgemaakt te worden na ontvangst van de definitieve bevestiging van deelname aan de wedstrijd. U ontvangt dan tevens de betalingsgegevens.
Contante betaling op de dag van de wedstrijd is niet mogelijk.

Betalingsgegevens: IBAN nr.: NL34ABNA0454011261, ten name van VWC Langhaar.
Voor betalingen vanuit het buitenland: BIC: ABNANL2A.
Bij betaling graag vermelden: uw inschrijfnummer(s) van de betreffende wedstrijd(en) t.w. F……. en de datum van de wedstrijd(en).

Regels betalingen Veldwedstrijden:

 • Bij inschrijving verplicht men zich tot het betalen van het inschrijfgeld.
 • Niet betaald is niet ingeschreven.
 • Terugbetaling zal alleen plaatsvinden indien:
  de afzegging plaats vindt ná de sluitingsdatum van de inschrijving en de wedstrijdleiding voor de aanvang van het evenement hierover geïnformeerd is en er een reservedeelnemer beschikbaar is.
 • Terugbetaling bij afzegging ná aanvang van het evenement, al of niet met opgaaf van redenen van verhindering, zal niet plaatsvinden.
 • Bij een meningsverschil tussen deelnemer en wedstrijdleiding over de verplichting tot het al of niet betalen van het inschrijfgeld is het besluit van het bestuur van de Nederlandse Vereniging Langhaar bindend voor beide partijen.
 • Afzegging kan alleen schriftelijk of per e-mail bij de organisatie van het betreffende evenement.
 • Tevens dient u tegelijkertijd de penningmeester schriftelijk of per e-mail hiervan op de hoogte te stellen om voor restitutie in aanmerking te komen.