Inschrijven ORWEJA Workingtest

Onder ‘evenementen’ hier links ziet u of er een working test gepland staat. Daar vindt u ook verdere bijzonderheden waaronder de betalingsgegevens.

Inschrijven:
Inschrijven is alleen mogelijk via de website van ORWEJA.
Ga hiervoor naar: www.orweja.nl en klik op de knop “Ga naar My ORWEJA”. Wilt u eerst de handleiding doorlezen klik dan op de knop “Meer over My ORWEJA”

U vindt de handleiding ook hier: Handleiding inschrijven voor jachthondenproeven, OWT’s en veldwedstrijden op My ORWEJA

Informatie: Jose van Steen, mail: josevansteenkuijpers@gmail.com

Regels betalingen KNJV-proef, MAP, Veldwedstrijden en Clubmatch:

  • Bij inschrijving verplicht men zich tot het betalen van het inschrijfgeld.
  • Inschrijfgeld dient betaald te worden vóór de sluitingsdatum van de inschrijvingen van het betreffende evenement.
  • Niet betaald is niet ingeschreven.
  • Terugbetaling zal alleen plaatsvinden indien:
  1. de afzegging plaats vindt vóór de sluitingsdatum van de inschrijving, of
  2. de afzegging plaats vindt ná de sluitingsdatum van de inschrijving én de wedstrijdleiding voor de aanvang van het evenement hierover geïnformeerd is én er een reservedeelnemer beschikbaar is.
  • Terugbetaling bij afzegging ná aanvang van het evenement, al of niet met opgaaf van redenen van verhindering, zal niet plaatsvinden.
  • Bij een meningsverschil tussen deelnemer en wedstrijdleiding over de verplichting tot het al of niet betalen van het inschrijfgeld is het besluit van het bestuur van de Nederlandse Vereniging Langhaar bindend voor beide partijen.
  • Afzegging kan alleen schriftelijk of per e-mail bij de organisatie van het desbetreffende evenement.
  • Tevens dient u tegelijkertijd de penningmeester schriftelijk of per e-mail hiervan op de hoogte te stellen om voor restitutie in aanmerking te komen.