inschrijven Instructiedag Veldwerk

Onder ‘Agenda’ in de kolom hier links ziet u of er een instructie-/trainingsdag gepland staat.
Kijk vóór het inschrijven of inschrijving nog mogelijk is!  (Zie de informatie bij de betreffende instructie-/trainingsdag.)

Als de inschrijving geopend is staat hier op deze pagina het inschrijfformulier

Inschrijven:
Inschrijven alleen via onze website www.nedverlanghaar.nl
De inschrijving sluit voortijdig als het maximum toe te laten honden is bereikt.

Deelnemers met Duitse Staande Langharen hebben voorrang bij de inschrijving.

Inschrijfgeld:
Leden € 25,00 niet leden €35,00 per instructiedag.

Inschrijfgeld gelijktijdig te betalen bij de inschrijving op bankrek.nr. NL34 ABNA 0454 0112 61 t.n.v. Ned. Ver. Langhaar.

Publiek:
Toeschouwers worden niet toegelaten, maar wel deelnemers zonder hond, mits zij hebben ingeschreven.

Informatie:
Verdere informatie verkrijgbaar bij het wedstrijdsecretariaat: Wilma Rodenburg, tel. 06-10403725,
e-mail: vwc@nedverlanghaar.nl

Na het invullen en versturen van het aanvraagformulier ziet u de mededeling dat uw bericht succesvol is verzonden op deze pagina verschijnen.
U kunt hierna verder surfen op onze website.
Let op: Als u verplichte velden niet of niet juist heeft ingevuld, ziet u dit in het rood bij het betreffende veld staan en wordt uw formulier niet verzonden.

U ontvangt, als het formulier correct werd verzonden, een ontvangstbevestiging op het door u ingevulde mailadres.

Regels betalingen KNJV-proef, MAP, Veldwedstrijden en Clubmatch:

  • Bij inschrijving verplicht men zich tot het betalen van het inschrijfgeld.
  • Inschrijfgeld dient betaald te worden vóór de sluitingsdatum van de inschrijvingen van het betreffende evenement.
  • Niet betaald is niet ingeschreven.
  • Terugbetaling zal alleen plaatsvinden indien:
  1. de afzegging plaatsvindt vóór de sluitingsdatum van de inschrijving, of
  2. de afzegging plaatsvindt ná de sluitingsdatum van de inschrijving én de wedstrijdleiding voor de aanvang van het evenement hierover geïnformeerd is én er een reservedeelnemer beschikbaar is.
  • Terugbetaling bij afzegging ná aanvang van het evenement, al of niet met opgaaf van redenen van verhindering, zal niet plaatsvinden.
  • Bij een meningsverschil tussen deelnemer en wedstrijdleiding over de verplichting tot het al of niet betalen van het inschrijfgeld, is het besluit van het bestuur van de Nederlandse Vereniging Langhaar bindend voor beide partijen.
  • Afzegging kan alleen schriftelijk of per e-mail bij de organisatie van het desbetreffende evenement.
  • Tevens dient u tegelijkertijd de penningmeester schriftelijk of per e-mail hiervan op de hoogte te stellen om voor restitutie in aanmerking te komen.