Inschrijven Kampioenschapsclubmatch

Onder ‘agenda’ in de kolom links ziet u of er een clubmatch gepland staat.
Kijk vóór het inschrijven of inschrijving mogelijk is!  (Zie de informatie bij de clubmatch.)

Na het invullen en versturen van het aanvraagformulier ziet u de mededeling dat uw bericht succesvol is verzonden op deze pagina verschijnen.
U kunt hierna verder surfen op onze website.
Let op: Als u verplichte velden niet of niet juist heeft ingevuld ziet u dit in het rood bij het betreffende veld staan en wordt uw formulier niet verzonden.

U ontvangt als het formulier correct werd verzonden een ontvangstbevestiging op het door u ingevulde mailadres.

==============================================================================================

Inschrijven is nu niet meer mogelijk.

 

Inschrijfgeld
€ 35,00 per hond in alle klassen, met uitzondering van de jongste puppyklas en puppyklas die € 15,00 per hond bedraagt, te betalen voor 21 april 2018!
Retourneren van inschrijfgeld vindt uitsluitend plaats indien de afzegging schriftelijk of per E-mail voor de sluitingsdatum is ingezonden. Na de sluitingsdatum kan dit alleen indien er een reserve hond kan worden ingezet.
Betaling door overmaking op NL34ABNA0454011261 t.n.v. Nederlandse Vereniging Langhaar onder vermelding van “Kampioenschapsclubmatch 2018”. Vanuit het buitenland IBAN nr.: NL34ABNA0454011261 en BIC: ABNANL2A.

Regels betalingen KNJV-proef, MAP, Veldwedstrijden en Clubmatch:

  • Bij inschrijving verplicht men zich tot het betalen van het inschrijfgeld.
  • Inschrijfgeld dient betaald te worden vóór de sluitingsdatum van de inschrijvingen van het betreffende evenement.
  • Niet betaald is niet ingeschreven.
  • Terugbetaling zal alleen plaatsvinden indien:
  1. de afzegging plaats vindt vóór de sluitingsdatum van de inschrijving, of
  2. de afzegging plaats vindt ná de sluitingsdatum van de inschrijving én de wedstrijdleiding voor de aanvang van het evenement hierover geïnformeerd is én er een reservedeelnemer beschikbaar is.
  • Terugbetaling bij afzegging ná aanvang van het evenement, al of niet met opgaaf van redenen van verhindering, zal niet plaatsvinden.
  • Bij een meningsverschil tussen deelnemer en wedstrijdleiding over de verplichting tot het al of niet betalen van het inschrijfgeld is het besluit van het bestuur van de Nederlandse Vereniging Langhaar bindend voor beide partijen.
  • Afzegging kan alleen schriftelijk of per e-mail bij de organisatie van het desbetreffende evenement.
  • Tevens dient u tegelijkertijd de penningmeester schriftelijk of per e-mail hiervan op de hoogte te stellen om voor restitutie in aanmerking te komen.