Inschrijven Apporteerwedstrijden

Onder ‘activiteiten’ hier links ziet u of er een apporteerwedstrijd gepland staat.

Inschrijven:
Inschrijven is alleen mogelijk via de website van ORWEJA.
Ga hiervoor naar: www.orweja.nl en klik op de knop “Ga naar My ORWEJA”. Wilt u eerst de handleiding doorlezen klik dan op de knop “Meer over My ORWEJA”

U vindt de handleiding ook hier: Handleiding inschrijven voor jachthondenproeven, OWT’s en veldwedstrijden op My ORWEJA

Informatie:

Meer informatie is te verkrijgen bij het wedstrijdsecretariaat:
Mevrouw H.W. (Wilma) Rodenburg,
Achterweg 26, 2376 AX Nieuwe Wetering,
Tel: +31 (0)71 331 67 19 en +31 (0)6 10 40 37 25
e-mail: vicevoorzitter@nedverlanghaar.nl en w.rodenburg@nedverlanghaar.nl

Voorwaarden voor deelname:

Om met succes aan deze wedstrijd te kunnen deelnemen is vereist dat de hond naast het niveau A van de SJP/OWT Open Klasse over praktijkervaring beschikt. Rust op post (niet piepen) is een vereiste, waarbij de hond aangelijnd voorgejaagd mag worden. (Een hogere kwalificatie dan ZG is dan echter uitgesloten.)
Uiteraard heeft de voorjager voorgaf goed kennis genomen van het betreffende reglement.

Zie voor de laatste regelgeving betreffende het “los of aangelijnd voorjagen” de laatste versie van het AVR Supplement voor Retrievers.

De eigenaren van honden die deelnemen aan een kampioenschaps-veldwedstrijd volgens wedstrijdvormen als geregeld in het supplement voor retrievers zijn verplicht vooraf het werkboekje van de betreffende hond in te leveren bij het wedstrijdsecretariaat. Dit betekent dus werkboekje vooraf niet ingeleverd GEEN deelname aan de wedstrijd!

Inschrijfgeld:

Voor leden € 65,00 en € 85,00 voor niet leden per hond per wedstrijd.

Direct na de sluitingsdatum van de inschrijving ontvangt u bericht of u al of niet kunt deelnemen of eventueel als reserve geplaatst bent.
Het inschrijfgeld dient direct overgemaakt te worden na ontvangst van de definitieve bevestiging van deelname aan de wedstrijd.
U ontvangt dan tevens de betalingsgegevens.
Contante betaling op de dag van de wedstrijd is niet mogelijk.

Vermelden:
–           inschrijfnummer zoals aangegeven op het inschrijfformulier
–           datum wedstrijd
–           naam van de hond
–           eigenaar

Regels betalingen KNJV-proef, MAP, Veldwedstrijden en Clubmatch:

  • Bij inschrijving verplicht men zich tot het betalen van het inschrijfgeld.
  • Inschrijfgeld dient betaald te worden vóór de sluitingsdatum van de inschrijvingen van het betreffende evenement.
  • Niet betaald is niet ingeschreven.
  • Terugbetaling zal alleen plaatsvinden indien:
  1. de afzegging plaats vindt vóór de sluitingsdatum van de inschrijving, of
  2. de afzegging plaats vindt ná de sluitingsdatum van de inschrijving én de wedstrijdleiding voor de aanvang van het evenement hierover geïnformeerd is én er een reservedeelnemer beschikbaar is.
  • Terugbetaling bij afzegging ná aanvang van het evenement, al of niet met opgaaf van redenen van verhindering, zal niet plaatsvinden.
  • Bij een meningsverschil tussen deelnemer en wedstrijdleiding over de verplichting tot het al of niet betalen van het inschrijfgeld is het besluit van het bestuur van de Nederlandse Vereniging Langhaar bindend voor beide partijen.
  • Afzegging kan alleen schriftelijk of per e-mail bij de organisatie van het betreffende evenement.
  • Tevens dient u tegelijkertijd de penningmeester schriftelijk of per e-mail hiervan op de hoogte te stellen om voor restitutie in aanmerking te komen.

Publiek: 

Toeschouwers worden NIET toegelaten.