Werkgeschiktheidstest (WGT)

Zoals door de Algemene Ledenvergadering op 23 juni 2013 besloten, kent de Nederlandse Vereniging “LANGHAAR” een Werkgeschiktheidstest. Het is aan de enthousiaste leden van de werkgroep te danken dat dit evenement voor de eerste keer op 12 april 2014 gehouden werd op het mooie terrein de Hulshorst aan de Varelseweg te Hulshorst.

Kijk in de agenda of er een WGT gepland staat.

Inschrijven werkgeschiktheidstest (WGT)

De Werkgeschiktheidstest is bedoeld om eigenaren van Duitse Staande Langharen in de gelegenheid te stellen door middel van deze test aan te tonen dat hun hond (naast de overige in het Verenigingsfokreglement vermelde eisen) voldoet aan de werkeisen van de Vereniging om vervolgens via de Vereniging te kunnen fokken. Hierbij wordt onder andere gedacht aan jagers met praktijkhonden die niet deelnemen aan het proef- en wedstrijdgebeuren.

In ons periodiek van juni 2013 en hier (Bijlage fokbeleid) vindt u de beschrijving van de onderdelen van de Werkgeschiktheidstest.

Bestuur Nederlandse Vereniging “LANGHAAR”

Eisen aan Duitse Staande Langharen die aan deze test mogen deelnemen zijn:

 1. Toegelaten worden Duitse staande Langharen , die op de dag van de proef ouder dan 9 maanden zijn  tot en met de leeftijd van 6 jaar.
 2. Die op de dag van de inschrijving zijn ingeschreven in het Nederlands Honden Stamboek (NHSB) of waarvoor op de dag van de test de inschrijving in het NHSB is aangevraagd en niet is geweigerd (De eigenaar dient een schriftelijk bewijs van aanvraag bij de test te overleggen.)
 3. Een hond kan maximaal tweemaal aan deze test meedoen.*

* Mocht uw hond tot twee maal toe niet slagen voor de Werkgeschiktheidstest dan gelden de “zwaardere” regels m.b.t. de werkgeschiktheid om toestemming te krijgen met uw hond te gaan fokken.

Tijdens de werkgeschiktheidstest worden de volgende onderdelen beoordeeld:

 1. Voorstaan op levend wild
 2. Gebruik van de neus
 3. Apporteerwil
 4. Waterwil
 5. Werkwil (will to please)
 6. Dresseerbaarheid
 7. Schotvastheid
 8. Karakter en gedrag

 

 1. Voorstaan op levend wild. Dit te realiseren door levend wild te verstoppen in een singel of rietkraag en zo de hond tot voorstaan te laten komen.
  Deze zal dit zonder lijn, d.m.v. zelfstandig zoeken tot voorstaan moeten komen.
 2. Gebruik van de neus, wordt tijdens meerdere onderdelen beoordeeld.
 3. Apporteerwil. Apport met wild, waarvan één keer veer- en haarwild dient te zijn. Dit op een zekere afstand van de voorjager.
 4. Waterwil/-vrees, wordt getest door de hond veerwild uit het water te laten apporteren. ( Zodanig dat de hond vrij moet zwemmen om het apport te halen.)
 5. Werkwil (will to please), wordt tijdens meerdere onderdelen beoordeeld.
 6. Dresseerbaarheid, wordt tijdens meerdere onderdelen beoordeeld.
 7. Schotschuwheid, dit te testen door middel van een jachtgeweer of een soortgelijke. Dit te realiseren door de hond vrij te laten lopen in het veld en zo te beoordelen hoe de reactie is op het schot.
 8. Karakter en gedrag, wordt tijdens meerdere onderdelen beoordeeld. Honden die zich ten opzichte van andere honden, en of mensen agressief gedragen worden uitgesloten van verdere deelname.