Instructiedagen veldwerk

Mede dankzij de bereidwilligheid van onze gastheren heeft het bestuur de mogelijkheid en het genoegen u uit te nodigen voor deelname aan onze Veldwerk instructiedagen.

Inschrijvingen:

Inschrijven via inschrijven 

De inschrijving sluit voortijdig als het maximum toe te laten honden is bereikt.
Deelnemers met Duitse Staande Langharen hebben voorrang bij de inschrijving.

Inschrijfgeld:
Leden € 25,00,  niet leden €35,00,- per instructiedag.

Inschrijfgeld gelijktijdig te betalen bij de inschrijving op bankrek.nr. NL 34 ABNA 045 401 1261 t.n.v. Ned. Ver. Langhaar.

Publiek

Toeschouwers worden niet toegelaten, maar wel deelnemers zonder hond, mits zij hebben ingeschreven.

Informatie:

Verdere informatie verkrijgbaar bij het wedstrijdsecretariaat:
Mevr. H.W. Rodenburg, Achterweg 26, 2376 AX Nieuwe Wetering. Tel. 0610403725 / 0713316719.
E-mail: veldwerkinstructie@nedverlanghaar.nl