Fokgeschiktheidskeuring (FGK)

Zoals door de Algemene Ledenvergadering op 23 juni 2013 besloten, kent de Nederlandse Vereniging “LANGHAAR” een Fokgeschiktheidskeuring. 

Op dit moment wordt de eerste Fokgeschiktheidskeuring voorbereid. Inschrijving zodra dit mogelijk is via deze site of middels het formulier in het periodiek verslag.

De Fokgeschiktheidskeuring geldt als alternatief voor de exterieureisen van artikel 7.1 van het Verenigingsfokreglement (VFR).

In ons periodiek van juni 2013 en hier (Bijlage fokbeleid) vindt u de beschrijving van de Fokgeschiktheidskeuring.

Voor deelname aan de FGK moet de hond op de dag van de keuring 15 maanden of ouder zijn.

Bestuur Nederlandse Vereniging “LANGHAAR”