Voorlopige agenda ALV, 24 november 2018

Algemene Vergadering 24 November 2018 van de Nederlandse Vereniging “LANGHAAR”
Dorpshuis “De Belleman” Eendrachtstraat 97 3785 KT Zwartebroek

Inloop vanaf 12:30 uur, aanvang vergadering 13:00 uur

Voorlopige Agenda:
1) Opening door een van de (ex)bestuursleden. (ex)voorzitter heeft zich afgemeld.
2) De vergadering kiest een voorzitter voor de vergadering daar er geen actieve bestuursleden zijn, conform artikel 39 lid 1. van de statuten.
3) De in 2) gekozen voorzitter wijst een notulist aan conform artikel 39 lid 2. van de statuten
4) Ingekomen stukken en mededelingen betreffende deze Algemene Vergadering en de vereiste bestuursverkiezing (Geen tot op heden)
5) Introductie van de verkiesbare kandidaatsbestuursleden d.m.v. een korte introductie per team en bij het ontbreken van een team per persoon
a. Mw. E.M.S. van den Belt-van der Kolk
b. Dhr. H. van den Brink
c. Dhr. H. Broekhuis
d. Dhr. P. van der Sluis
e. Dhr. J. Arnold
f. …
g. …
6) Bestuursverkiezing
a. Indien mogelijk verkiezing van een compleet bestuur, waarbij de individuele personen in functie zijn voorgesteld, in zijn geheel.
i. Nog geen compleet bestuur aangemeld voor verkiezing.
b. Indien er zich geen compleet bestuur heeft gekandideerd verkiezing per functie
i. Voorzitter
1. …
ii. Secretaris
1. Mw. E.M.S. van den Belt-van der Kolk beschikbaar voor herverkiezing
2. …
iii. Penningmeester
1. Dhr. H. van den Brink beschikbaar voor herverkiezing
2. …
iv. Algemeen / CDL
1. Dhr. H. Broekhuis beschikbaar voor herverkiezing
2. …
v. Aangemeld voor verkiezing zonder specifieke functie
1. Dhr. P. van der Sluis
2. Dhr. J. Arnold
3. …
7) Rondvraag

Einde vergadering 15:00 uur
Na afloop nodigt het bestuur iedereen uit om wat na te praten tijdens het nuttigen van een drankje.

Wilt u deze agenda downloaden: Voorlopige Agenda ALV 2018-2