Contributiewijziging per 2019

Op de afgelopen ALV heeft de vergadering besloten in te stemmen met het voorstel tot wijziging van de contributie.

Waarom deden wij als bestuur een voorstel tot wijziging?
Het verzenden van het Periodiek Verslag (PV) is een aanzienlijke post op de uitgaven van de vereniging.
Om de kosten van verzenden deels daar neer te leggen waar ze horen gaan de leden met een buitenlands verzendadres pro rato betalen voor deze verzending.
Het verschil in het verzenden van 4 PV’s per jaar bedraagt tot €30,00 (Nederland €0.66 of tussen €5,04 en €8,40 voor buitenlandse verzending)

Tevens geven wij de leden die helemaal geen gedrukt PV willen ontvangen een korting ter grootte
van ongeveer de verzendkosten per jaar. Het drukken van kleinere aantallen van het PV geeft vrijwel geen besparing.
Het verschil tussen Incasso en accept(giro)/rekening blijft €5,00 per jaar.

Samenvatting wijzigingen:

  • Leden met een Nederlands verzendadres voor het PV betalen hetzelfde per jaar als de afgelopen jaren.
  • Leden met een buitenlands verzendadres betalen €15,00 meer indien ze het gedrukte PV willen blijven ontvangen.
  • Gezinsleden blijven hetzelfde betalen als de afgelopen jaren.
  • Leden die niet langer een gedrukt PV willen ontvangen krijgen een korting van €2,00. Zij dienen dit voor 1 december per e-mail kenbaar te maken.
  • Lidmaatschap is per jaar €5,00 duurder geworden, leden die betalen via Automatische Acceptgiro krijgen een korting van €5,00, respectievelijk €2,50 (gezinsleden).
    Voor vragen kunt u uiteraard altijd bij de penningmeester terecht.

Namens het bestuur,

Met vriendelijke groet,

Henk van den Brink
Penningmeester
penningmeester@nedverlanghaar.nl
+31 6 1478 3796

 

De tarieven wijzigen per 1 januari 2019 als volgt: 

  

Soort lidmaatschap Gedrukt PV Gedrukt PV Alleen PV per nieuwsbrief Alleen PV per nieuwsbrief
  Incasso  Accept  Incasso  Accept 
Lid met een NL verzendadres €30,00     €35,00 €28,00 €33,00
Lid met een NL verzendadres vanaf 1 juli €15,00 niet meer mogelijk €14,00 niet meer mogelijk
Lid met een Buitenlands verzendadres €45,00 €50,00 €28,00 €33,00 
Lid met een Buitenlands verzendadres vanaf 1 juli €22,50 niet meer mogelijk €14,00 niet meer mogelijk
Gezinslid met een NL verzendadres     €15,00 €17,50
Gezinslid met een NL verzendadres vanaf 1 juli     €7,50 niet meer mogelijk
Gezinslid met een Buitenlands verzendadres     €15,00 €17,50
Gezinslid met een Buitenlands verzendadres vanaf 1 juli     €7,50 niet meer mogelijk