Werkgeschiktheidstest (WGT) – 19 mei 2018

Werkgeschiktheidstest (WGT) – 19 mei 2018

Het is wederom aan de enthousiaste leden van de werkgroep te danken dat we weer op zaterdag, 19 mei 2018 een werkgeschiktheidstest kunnen houden op het mooie terrein bij de Waltakke, Bolksbeekweg 7, 7241 PH Lochem.

Voor inschrijven: klik hier.

De Werkgeschiktheidstest is bedoeld om eigenaren van Duitse Staande Langharen in de gelegenheid te stellen door middel van deze test aan te tonen dat hun hond (naast de overige in het Verenigingsfokreglement vermelde eisen) voldoet aan de werkeisen van de Vereniging om vervolgens via de Vereniging te kunnen fokken. Hierbij wordt onder andere gedacht aan jagers met praktijkhonden die niet deelnemen aan het proef- en wedstrijdgebeuren.

De beschrijving van de onderdelen van de Werkgeschiktheidstest vindt U in ons fokbeleid, klik hier.

Eisen aan Duitse Staande Langharen die aan deze test mogen deelnemen:
Toegelaten worden Duitse staande Langharen , die op de dag van de proef ouder dan 9 maanden zijn tot en met de leeftijd van 6 jaar en
die op de dag van de inschrijving zijn ingeschreven in het Nederlands Honden Stamboek (NHSB) of waarvoor op de dag van de test de inschrijving in het NHSB is aangevraagd en niet is geweigerd (De eigenaar dient een schriftelijk bewijs van aanvraag bij de test te overleggen.)

Een hond kan maximaal tweemaal aan deze test meedoen.*
* Mocht uw hond tot twee maal toe niet slagen voor de Werkgeschiktheidstest dan gelden de “zwaardere” regels m.b.t. de werkgeschiktheid om toestemming te krijgen met uw hond te gaan fokken.

Tijdens de werkgeschiktheidstest worden de volgende onderdelen beoordeeld:
Voorstaan op levend wild
Gebruik van de neus
Apporteerwil
Waterwil
Werkwil (will to please)
Dresseerbaarheid
Schotvastheid
Karakter en gedrag