Uitnodiging bloedprikken op de Kampioenschaps Clubmatch (KCM) voor Duitse Staande Langharen. Helpt u a.u.b. mee?

Beste Langhaar-eigenaar,
Op 5 mei a.s. is de jaarlijkse KCM van de Nederlandse Vereniging “LANGHAAR” in Kerkwijk in DogCenter (Jan Stuversdreef 4). Naast de exterieurkeuring zal tevens een andere belangrijke activiteit plaatsvinden. Wij hopen dat u hieraan mee wilt werken!

Het betreft het bloedprikken ten behoeve van het onderzoek Schildklierkanker (SKK) bij de Duitse Staande Langhaar.

Naast de deelnemende Langharen aan de KCM zijn ook Langharen die niet deelnemen zijn van harte welkom. Op de fokkersdag die begin maart is gehouden was het bloedprikken een enorm succes en veel eigenaren waren blij te kunnen helpen.

Eerst willen wij u even een korte samenvatting geven wat er de laatste jaren met betrekking tot schildklierkanker bij de Duitse Staande Langhaar is gepasseerd.
In 2011 werd door dierenarts Johan de Vos uit Terneuzen geconstateerd dat er binnen de Duitse Staande Langhaar relatief veel honden met SKK voorkomen. Er zijn verschillende nesten waarin meerdere honden bleken te lijden aan SKK waardoor het vermoeden was dat het hier om een erfelijke vorm kon gaan. De leeftijd waarop SKK werd geconstateerd varieerde van 4 tot 13 jaar.
De Universiteit van Wageningen start een onderzoek in samenwerking met de Nederlandse Vereniging Langhaar, Johan de Vos en de Universiteit Utrecht. Voor het eerste onderzoek was bloed nodig van Langharen met SKK en van Langharen die als controlegroep konden dienen (dus niet lijders) om te kijken of er een genetisch verschil gevonden kon worden tussen lijders en de controledieren. Dit bleek het geval. Op dit moment loopt een vervolgonderzoek waarvoor de onderzoeksgroep zoveel mogelijk bloed nodig heeft van verschillende Langharen. Dit is niet om te onderzoeken of deze honden SKK hebben of mogelijk krijgen maar om te onderzoeken welk gen(en) verantwoordelijk is voor het ontstaan van SKK.

We hopen dat u op de KCM in grote getale wat bloed van uw Langhaar wilt afstaan, om daarmee dit belangrijke onderzoek een zo groot mogelijke kans van slagen te geven. Mariska de Ruijsscher en haar collega van Dierenziekenhuis Anicura uit Terneuzen zijn vanaf 11.00 uur aanwezig om bloed te prikken. Ook zullen zij de halsregio (schildklierregio) van uw hond bevoelen op afwijkingen.

Voor deelnemende honden aan de KCM geldt dat dit bloedprikken en de controle van de schildklierregio pas kan plaatsvinden nadat de hond gekeurd is op de KCM. Het zou namelijk jammer zijn als de hond na het bloedprikken wat angstig is voor de keurmeester en dit de beoordeling nadelig zou beïnvloeden. Dit risico willen wij voorkomen.

Indien u wilt helpen dan vragen wij u vriendelijk om een kopie van de stamboom mee te nemen/of te mailen en uw hond zo spoedig mogelijk aan te melden zodat wij alvast het nodige voorwerk kunnen doen. Dit kan per email: fbc@nedverlanghaar.nl.

Aanmelden op de dag zelf kan echter ook nog (vergeet dan niet uw stamboom mee te nemen!).
Alvast vriendelijk bedankt en hopelijk tot 5 mei.

De Fokbegeleidingscommissie van de Nederlandse Vereniging “LANGHAAR”.
Namens deze, W. Wellens.