Presentatie vernieuwing fokbeleid 2018

11 april 2018 , 19:30 uur
Hotel Restaurant Schimmel, Stationsweg Oost 243, 3931 EP Woudenberg

Op 8 maart heeft de werkgroep Fokbeleid haar plannen voor vernieuwing gepresenteerd aan een groep geïnteresseerden. Die plannen zijn overwegend positief ontvangen en zullen op de komende ALV in stemming worden gebracht.

De werkgroep heeft zich, in de manier van denken, door niets laten remmen en komt dan ook met een voorstel waarmee duidelijk verder is gedacht dan het veranderen van een paar regels. Het hele plan is gebaseerd op vertrouwen en openheid en wil daarmee een brug slaan naar de toekomst van de vereniging.

De werkgroep merkt daarbij op dat het fokbeleid geen toverstokje is waarmee alles verandert maar hoopt wel, met een vernieuwende manier van denken, alle deuren open te zetten voor een frisse wind.

Het bestuur vindt het dusdanig belangrijk dat zoveel mogelijk fokkers, leden en geïnteresseerden kennis kunnen nemen van dit plan zodat er een extra bijeenkomst georganiseerd wordt,waarbij de plannen zullen worden toegelicht.

Deelname is voor leden en niet-leden kosteloos.

Inschrijving is verplicht.

De presentatie zal ongeveer anderhalf uur duren. Tijdens de presentatie zal er slechts beperkt ruimte zijn om met elkaar te discussiëren vanwege de beschikbare tijd en het aantal deelnemers. Waar mogelijk zal ruimte voor vragen geboden worden maar de werkgroep wil de deelnemers vooral vragen reacties en vragen per mail in te sturen zodat deze centraal beantwoord kunnen worden. Antwoord op de vragen zal bovendien worden toegevoegd aan de stukken die, ter stemming op de ALV, zullen worden voorbereid.

Een persoonlijke uitnodiging naar oud-leden of niet-leden is helaas niet mogelijk. (Deze uitnodiging mag worden doorgestuurd.) Inschrijving staat voor iedereen open via werkgroepfokbeleid@nedverlanghaar.nl

De presentatie zal, namens de werkgroep fokbeleid, worden gedaan door Joost Arnold. Voorafgaand aan de presentatie zal geen agenda worden gestuurd en de achterliggende stukken worden pas vrijgegeven na de presentatie. Vragen over het nieuwe fokbeleid kunt u mailen naar werkgroepfokbeleid@nedverlanghaar.nl. Vragen zullen worden verzameld en in één centraal document beantwoord.

Wij hopen op een grote interesse en deelname!

Werkgroep Fokbeleid Nederlands Vereniging Langhaar

Via een Nieuwsbrief zijn de onderstaande stukken aan de leden toegezonden:

Presentatie werkgroep

Voorstel VFR 2018

Fokbeleid 2018