Werkgeschiktheidstest 29 oktober 2016

Vergeet niet in te schrijven voor de WGT, aanmelden is mogelijk tot 24 oktober!

De Werkgeschiktheidstest (WGT) is bedoeld om eigenaren van Duitse Staande Langharen in de gelegenheid te stellen door middel van deze test aan te tonen dat hun hond (naast de overige in het Verenigingsfokreglement vermelde eisen) voldoet aan de werkeisen van de Vereniging om vervolgens via de Vereniging te kunnen fokken. Hierbij wordt onder andere gedacht aan jagers met praktijkhonden die niet deelnemen aan het proef- en wedstrijdgebeuren.

Tijdens de werkgeschiktheidstest worden de volgende onderdelen beoordeeld:
1.Voorstaan op levend wild
2.Gebruik van de neus
3.Apporteerwil
4.Waterwil
5.Werkwil (will to please)
6.Dresseerbaarheid
7.Schotvastheid
8.Karakter en gedrag

Meer informatie en hoe in te schrijven vindt u door hier te klikken

Apporteerveldwedstrijd ter drijfjacht, 23 november 2016

Bestuur en Veldwedstrijdcommissie zijn blij te kunnen melden dat er een apporteerveldwedstrijd ter drijfjacht gehouden zal worden op 23 november 2016 in de omgeving van Beverwijk.

De wedstrijd is open gesteld voor Staande Honden rubriek B en C.
Wij nodigen met name voorjagers met Duitse Staande Langharen uit om in te schrijven.

De apporteerveldwedstrijd ter drijfjacht is een wedstrijdvorm waarin ‘de Langhaar’ in het verleden excelleerde en de concurrentie met de specialisten ruimschoots aankon. Door het organiseren van OWT en apporteerveldwedstrijden wil onze vereniging stimuleren dat ook op dit gebied de Langhaar bewijst een echte allrounder te zijn.

Meer info: klik hier

De Nederlandse Vereniging “LANGHAAR”

De Nederlandse Vereniging “LANGHAAR” is opgericht op 20 augustus 1919.

Het doel van de vereniging is:

 • de instandhouding van en verbetering van het ras Duitse Staande Langhaar als allround jachtgebruikshond;
 • de bevordering van de gezondheid en het welzijn van de tot dit ras behorende honden in het algemeen en het bestrijden van erfelijke gebreken binnen dit ras in het bijzonder;
 • het bevorderen van het contact tussen fokkers en liefhebbers van Duitse Staande Langharen.

De vereniging tracht dit doel te bereiken door:

 • het houden van vergaderingen en het organiseren van lezingen en cursussen;
 • het organiseren van cursussen, examens en het organiseren en steunen van veldwedstrijden en jachthondenproeven, e.e.a. op het gebied van het werken met honden;
 • het organiseren van exposities;
 • het geven van voorlichting over de aankoop, het houden, fokken en opvoeden van Duitse Staande Langharen;
 • het opstellen van plannen ter bestrijding van erfelijke gebreken binnen het ras en het treffen van maatregelen ter uitvoering van die plannen;
 • het bijhouden van een register van raszuivere Duitse Staande Langharen;
 • het registeren van uitslagen van onderzoeken van tot het Duitse Staande Langhaarras behorende honden betreffende de aanwezigheid van erfelijk bepaalde afwijkingen alsmede van de mogelijkheid van het doorgeven van de aanleg daarvoor aan nakomelingen, een en ander met het doel, ten behoeve van een verantwoorde fokkerij van Duitse Staande Langharen, gegevens uit deze registratie aan derden te verstrekken en te publiceren;
 • het uitgeven van een clubblad of periodiek;
 • het deelnemen aan overleg binnen de georganiseerde kynologie.

De Nederlandse Vereniging “LANGHAAR” is in het jaar 2000 als lid toegetreden tot de Raad van Beheer op Kynologisch Gebied in Nederland.

Logo_Lid-van-RvB_Horizontaal_RGB_Basis

Apporteerwedstrijd Bont BRS Bruin Bruinschimmel Deutsch Langhaar Duitse Staande Langhaar Duitse Staander Exterieur Fokken Gebit HZP Instructiedag jachthondenproeven KNJV Kynologie Lezing MAP Nesten OWT Pups Reu Teef Veldwedstrijd VJP