Algemene Ledenvergadering 10 juni 2017

Het bestuur heeft het genoegen U uit te nodigen voor de algemene ledenvergadering op zaterdag, 10 juni 2017, aanvang 13.00 uur, Hotel/Restaurant Schimmel te Woudenberg.

Op de agenda staan naast huishoudelijke zaken, veel zaken die de gezondheid van ons ras raken en die worden vastgelegd in het fokbeleid. Het aanstaande 100-jarig bestaan van de Vereniging. De loting bij veldwedstrijden en de bestuurs(her)verkiezing. En natuurlijk de uitreiking van de Langhaar Ereprijzen.

Meer informatie vindt U in de kolom links, bij agenda, of door hier te klikken.

 Wijzigingen van het Alg. Reglement Jachthonden Proeven

Let op:
Er zijn een aantal belangrijke en ingrijpende logistieke wijzigingen doorgevoerd in het Algemeen Reglement Jachthonden Proeven, zie bijlage CJP bulletin 2017-01 (wijzigingen van het ARJP).

De wijzigingen betreffen:

 • de termijn van de voorrangsregeling werd teruggebracht van 30 naar 10 dagen, alleen rasverenigingen mogen een termijn aanhouden van maximaal 30 dagen
 • de termijn van sluiting inschrijvingen voorafgaand aan de datum van de proef is vervroegd;
  volgorde van deelname bij inschrijving voor een jachthondenproef is gekoppeld aan ontvangst van het inschrijfgeld;
 • inschrijving voor een MAP kan pas plaatsvinden als aan de gestelde reglementaire voorwaarden is voldaan.

MyOrweja is hierop inmiddels aangepast d.w.z. dat wanneer niet aan de voorwaarden wordt voldaan men de betreffende hond niet kan inschrijven,  tevens werd het ARJP in overeenstemming gebracht met de per 1 januari 2017 inwerking getreden Wet natuurbescherming wat betreft het gebruik van het geweer bij jachthondenproeven.

U leest meer over de wijziging door hier te klikken.

 

Het heeft Zijne Majesteit behaagd…

Bekende woorden, elk jaar, eind april.

Burgemeester Anton Stapelkamp van Kapelle sprak deze woorden tot Roelien Dalemans, lid van de VWC van onze NVL, toen zij afgelopen 26 april onderscheiden werd als Lid in de orde van Oranje-Nassau.


Door de burgemeester van Kapelle wordt de decoratie bij Roelien opgespeld.

Lees hier meer

 

 

De Nederlandse Vereniging “LANGHAAR”

De Nederlandse Vereniging “LANGHAAR” is opgericht op 20 augustus 1919.

Het doel van de vereniging is:

 • de instandhouding van en verbetering van het ras Duitse Staande Langhaar als allround jachtgebruikshond;
 • de bevordering van de gezondheid en het welzijn van de tot dit ras behorende honden in het algemeen en het bestrijden van erfelijke gebreken binnen dit ras in het bijzonder;
 • het bevorderen van het contact tussen fokkers en liefhebbers van Duitse Staande Langharen.

De vereniging tracht dit doel te bereiken door:

 • het houden van vergaderingen en het organiseren van lezingen en cursussen;
 • het organiseren van cursussen, examens en het organiseren en steunen van veldwedstrijden en jachthondenproeven, e.e.a. op het gebied van het werken met honden;
 • het organiseren van exposities;
 • het geven van voorlichting over de aankoop, het houden, fokken en opvoeden van Duitse Staande Langharen;
 • het opstellen van plannen ter bestrijding van erfelijke gebreken binnen het ras en het treffen van maatregelen ter uitvoering van die plannen;
 • het bijhouden van een register van raszuivere Duitse Staande Langharen;
 • het registeren van uitslagen van onderzoeken van tot het Duitse Staande Langhaarras behorende honden betreffende de aanwezigheid van erfelijk bepaalde afwijkingen alsmede van de mogelijkheid van het doorgeven van de aanleg daarvoor aan nakomelingen, een en ander met het doel, ten behoeve van een verantwoorde fokkerij van Duitse Staande Langharen, gegevens uit deze registratie aan derden te verstrekken en te publiceren;
 • het uitgeven van een clubblad of periodiek;
 • het deelnemen aan overleg binnen de georganiseerde kynologie.

De Nederlandse Vereniging “LANGHAAR” is in het jaar 2000 als lid toegetreden tot de Raad van Beheer op Kynologisch Gebied in Nederland.

Logo_Lid-van-RvB_Horizontaal_RGB_Basis

Apporteerwedstrijd Bont BRS Bruin Bruinschimmel Deutsch Langhaar Duitse Staande Langhaar Duitse Staander Exterieur Fokken Gebit HZP Instructiedag jachthondenproeven KNJV Kynologie Lezing MAP Nesten OWT Pups Reu Teef Veldwedstrijd VJP

&nbsp