Allround 2 daagse, 16 en 17 september 2016

Het organiseren van een dergelijke groot evenement vergt een grote financiële inspanning van de organisatie.

Sponsorloterij

Daarom speciale aandacht voor onze sponsors, die het mogelijk maken een loterij te organiseren, met prachtige prijzen, waaronder een geheel verzorgde jachtdag als voorjager met hond in Frankrijk, een jachtdag met hond in Nederland, boeken, hondenpakketten, jachtartikelen, wijncheques, brunch cheques etc. etc. etc.
U kunt het bedrag van een lot/loten ook overmaken via rek. NL 12 INGB 0000 125710 t.n.v. Ned.Ver.Langhaar onder vermelding van loterij 2-daagse. Het lotnummer wordt daarna aan u via uw bankrekening ( d.m.v. een restitutie van € 0,25) bekend gemaakt. De loten zijn uiteraard ook op het evenement verkrijgbaar.
Info loterij: Frans Beck 06-30989557 of door hier te klikken

Wijnbeurs-actie

De Wijnbeurs (het online bestellen van een groot assortiment wijnen) heeft zich bereid verklaart om deel uit te maken van onze hoofdsponsors van de 2-daagse allroundproef.

Er zijn hele mooie prijzen beschikbaar gesteld door de Wijnbeurs, namelijk 5 magnum flessen wijn en 50 wijncheques van € 20,00 die kunnen worden ingewisseld bij een bestelling van een wijnen/wijnpakket van tenminste 6 flessen. Een groot deel van deze prijzen worden ingebracht in een loterij. ( zie info loterij )
Verder is er afgesproken dat bij iedere bestelling/order die door leden, relaties en vrienden bij de Wijnbeurs wordt geplaats er voor € 5,00 een tegoed wordt opgebouwd ten behoeve van de NVL. Dus hoe meer bestelling/orders, des te groter wordt het tegoed.

Meer info? Hier klikken

Inschrijving Werkgeschiktheidstest 29 oktober 2016 is geopend

De Werkgeschiktheidstest (WGT) is bedoeld om eigenaren van Duitse Staande Langharen in de gelegenheid te stellen door middel van deze test aan te tonen dat hun hond (naast de overige in het Verenigingsfokreglement vermelde eisen) voldoet aan de werkeisen van de Vereniging om vervolgens via de Vereniging te kunnen fokken. Hierbij wordt onder andere gedacht aan jagers met praktijkhonden die niet deelnemen aan het proef- en wedstrijdgebeuren.

Tijdens de werkgeschiktheidstest worden de volgende onderdelen beoordeeld:
1.Voorstaan op levend wild
2.Gebruik van de neus
3.Apporteerwil
4.Waterwil
5.Werkwil (will to please)
6.Dresseerbaarheid
7.Schotvastheid
8.Karakter en gedrag

Meer informatie en hoe in te schrijven vindt u door hier te klikken

De Nederlandse Vereniging “LANGHAAR”

De Nederlandse Vereniging “LANGHAAR” is opgericht op 20 augustus 1919.

Het doel van de vereniging is:

 • de instandhouding van en verbetering van het ras Duitse Staande Langhaar als allround jachtgebruikshond;
 • de bevordering van de gezondheid en het welzijn van de tot dit ras behorende honden in het algemeen en het bestrijden van erfelijke gebreken binnen dit ras in het bijzonder;
 • het bevorderen van het contact tussen fokkers en liefhebbers van Duitse Staande Langharen.

De vereniging tracht dit doel te bereiken door:

 • het houden van vergaderingen en het organiseren van lezingen en cursussen;
 • het organiseren van cursussen, examens en het organiseren en steunen van veldwedstrijden en jachthondenproeven, e.e.a. op het gebied van het werken met honden;
 • het organiseren van exposities;
 • het geven van voorlichting over de aankoop, het houden, fokken en opvoeden van Duitse Staande Langharen;
 • het opstellen van plannen ter bestrijding van erfelijke gebreken binnen het ras en het treffen van maatregelen ter uitvoering van die plannen;
 • het bijhouden van een register van raszuivere Duitse Staande Langharen;
 • het registeren van uitslagen van onderzoeken van tot het Duitse Staande Langhaarras behorende honden betreffende de aanwezigheid van erfelijk bepaalde afwijkingen alsmede van de mogelijkheid van het doorgeven van de aanleg daarvoor aan nakomelingen, een en ander met het doel, ten behoeve van een verantwoorde fokkerij van Duitse Staande Langharen, gegevens uit deze registratie aan derden te verstrekken en te publiceren;
 • het uitgeven van een clubblad of periodiek;
 • het deelnemen aan overleg binnen de georganiseerde kynologie.

De Nederlandse Vereniging “LANGHAAR” is in het jaar 2000 als lid toegetreden tot de Raad van Beheer op Kynologisch Gebied in Nederland.

Logo_Lid-van-RvB_Horizontaal_RGB_Basis

Apporteerwedstrijd Bont BRS Bruin Bruinschimmel Deutsch Langhaar Duitse Staande Langhaar Duitse Staander Exterieur Fokken Gebit HZP Instructiedag jachthondenproeven KNJV Kynologie Lezing MAP Nesten OWT Pups Reu Teef Veldwedstrijd VJP