Dromenland

Er bleek behoefte om kennis te geven van het overlijden van onze  trouwe Langharen.
Daarom is op de site is ruimte gecreëerd om ter nagedachtenis aan uw overleden hond een verhaaltje te plaatsen met foto  en zo te delen met alle Duitse Staande Langhaar liefhebbers.
U vindt de pagina in het menu links of door hier op Dromenland te klikken

Het rasexamen Duitse Staande Langhaar

Afgelopen jaar is er door de Vereniging, in samenwerking met de Raad van Beheer, een rasexamen exterieurkeurmeester georganiseerd .

Op 20 augustus j.l. is het examen afgerond en nu willen wij graag even de geslaagde kandidaten aan u voorstellen: Dinanda Mensink, Gertie Colaris, Lida Reeskamp-Blok en Susan Mogony.

Echter zonder honden met eigenaar had deze dag niet plaats kunnen vinden.
Daarom nogmaals voor de honden en hun eigenaren heel hartelijk dank, dat zij er de tijd voor hebben genomen om hieraan mee te werken.
Ook een woord van dank naar de examenkeurmeesters die dit alles mogelijk hebben gemaakt.

Klik op de naam van de keurmeester om een introductie van haar te lezen.

De Nederlandse Vereniging “LANGHAAR”

De Nederlandse Vereniging “LANGHAAR” is opgericht op 20 augustus 1919.

Het doel van de vereniging is:

 • de instandhouding van en verbetering van het ras Duitse Staande Langhaar als allround jachtgebruikshond;
 • de bevordering van de gezondheid en het welzijn van de tot dit ras behorende honden in het algemeen en het bestrijden van erfelijke gebreken binnen dit ras in het bijzonder;
 • het bevorderen van het contact tussen fokkers en liefhebbers van Duitse Staande Langharen.

De vereniging tracht dit doel te bereiken door:

 • het houden van vergaderingen en het organiseren van lezingen en cursussen;
 • het organiseren van cursussen, examens en het organiseren en steunen van veldwedstrijden en jachthondenproeven, e.e.a. op het gebied van het werken met honden;
 • het organiseren van exposities;
 • het geven van voorlichting over de aankoop, het houden, fokken en opvoeden van Duitse Staande Langharen;
 • het opstellen van plannen ter bestrijding van erfelijke gebreken binnen het ras en het treffen van maatregelen ter uitvoering van die plannen;
 • het bijhouden van een register van raszuivere Duitse Staande Langharen;
 • het registeren van uitslagen van onderzoeken van tot het Duitse Staande Langhaarras behorende honden betreffende de aanwezigheid van erfelijk bepaalde afwijkingen alsmede van de mogelijkheid van het doorgeven van de aanleg daarvoor aan nakomelingen, een en ander met het doel, ten behoeve van een verantwoorde fokkerij van Duitse Staande Langharen, gegevens uit deze registratie aan derden te verstrekken en te publiceren;
 • het uitgeven van een clubblad of periodiek;
 • het deelnemen aan overleg binnen de georganiseerde kynologie.

De Nederlandse Vereniging “LANGHAAR” is in het jaar 2000 als lid toegetreden tot de Raad van Beheer op Kynologisch Gebied in Nederland.

Logo_Lid-van-RvB_Horizontaal_RGB_Basis

Apporteerwedstrijd Bont BRS Bruin Bruinschimmel Deutsch Langhaar Duitse Staande Langhaar Duitse Staander Exterieur Fokken Gebit HZP Instructiedag jachthondenproeven KNJV Kynologie Lezing MAP Nesten OWT Pups Reu Teef Veldwedstrijd VJP