Algemene Ledenvergadering,

Het bestuur nodigt U uit tot deelname aan de algemene jaarvergadering, 12 juni 2016.
Op de agenda staan een aantal belangrijke besluiten in het kader van de herziening van het “Fokbeleid”. Voorts de uitgave van het Jubileumboek 100 jaar “Langhaar”, informatie over de stand van zaken en mogelijk vervolg van het onderzoek naar schildklierkanker. En er is natuurlijk de uitreiking van de Langhaar Ereprijzen.
Lees meer…

Instructie veldwerkwedstrijden, “het werken voor het schot”.

Om ook degenen die geen ervaring hebben met dit mooie onderdeel van de jachthondensport in de gelegenheid te stellen zich met of zonder hond voor te bereiden op deelname aan een (voorjaars- of najaars-)veldwedstrijd in de jeugd, novice of open klasse organiseert ‘Langhaar’ jaarlijks instructiedagen op diverse plaatsen in het land.
Een ervaren instructeur / keurmeester doceert op deze dagen de fijne kneepjes van het vak. Lees hier meer.

De data en de plaatsen waar de instructiedagen gehouden worden vindt u in de agenda.

Let op: inschrijven kan vanaf 1 juli 2016.
Er geldt een maximum aantal deelnemers per bijeenkomst.

groene dagen banner kom en beleef

Schildklierkanker

Beste eigenaren van Duitse Staande Langharen met schildklierkanker,

 In overleg met de Ned. Vereniging Langhaar (NVL) heeft de onderzoeksgroep Schildklierkanker (SKK) bij de Duitse Staande Langhaar besloten om eigenaren van honden met SKK, die nog niet bij de NVL aangemeld zijn, een brief te sturen met de vraag of zij hun hond met SKK a.u.b. willen aanmelden bij de NVL. De onderzoeksgroep mag vanwege de wet op de Privacy de namen van deze honden niet rechtstreeks doorgeven aan de rasvereniging en om die reden heeft de onderzoeksgroep SKK in overleg met de NVL gekozen voor deze werkwijze. Wij, als rasvereniging, hopen dat eigenaren (leden en niet-leden van de NVL) hun hond met SKK zullen bij ons zullen melden om daarmee meer inzicht te krijgen in voorkomen van SKK bij de DSL.

 Heeft u uw hond met SKK nog niet bij de rasvereniging gemeld?? Stuur  dan s.v.p. het meldingsformulier op naar NVL, van Ewijckskade 2, 1761 JA Anna Paulowna, of via mail annemarie.blaauboer@nullhetnet.nl.
U vindt dit formulier hier op deze site. Digitaal insturen kan natuurlijk ook.

Meer informatie over schildklierkanker bij Langharen vindt u hier.

Mocht u naar aanleiding van dit bericht vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met de heer Johan de Vos (onderzoeksleider SKK: jpdevos@nullzeelandnet.nl) en/of mevrouw Jos Kugel (rasvereniging: joannakugel@nullbtinternet.com).

 Met vriendelijke groet,

Jos Kugel, voorzitter NVL.

De Nederlandse Vereniging “LANGHAAR”

De Nederlandse Vereniging “LANGHAAR” is opgericht op 20 augustus 1919.

Het doel van de vereniging is:

 • de instandhouding van en verbetering van het ras Duitse Staande Langhaar als allround jachtgebruikshond;
 • de bevordering van de gezondheid en het welzijn van de tot dit ras behorende honden in het algemeen en het bestrijden van erfelijke gebreken binnen dit ras in het bijzonder;
 • het bevorderen van het contact tussen fokkers en liefhebbers van Duitse Staande Langharen.

De vereniging tracht dit doel te bereiken door:

 • het houden van vergaderingen en het organiseren van lezingen en cursussen;
 • het organiseren van cursussen, examens en het organiseren en steunen van veldwedstrijden en jachthondenproeven, e.e.a. op het gebied van het werken met honden;
 • het organiseren van exposities;
 • het geven van voorlichting over de aankoop, het houden, fokken en opvoeden van Duitse Staande Langharen;
 • het opstellen van plannen ter bestrijding van erfelijke gebreken binnen het ras en het treffen van maatregelen ter uitvoering van die plannen;
 • het bijhouden van een register van raszuivere Duitse Staande Langharen;
 • het registeren van uitslagen van onderzoeken van tot het Duitse Staande Langhaarras behorende honden betreffende de aanwezigheid van erfelijk bepaalde afwijkingen alsmede van de mogelijkheid van het doorgeven van de aanleg daarvoor aan nakomelingen, een en ander met het doel, ten behoeve van een verantwoorde fokkerij van Duitse Staande Langharen, gegevens uit deze registratie aan derden te verstrekken en te publiceren;
 • het uitgeven van een clubblad of periodiek;
 • het deelnemen aan overleg binnen de georganiseerde kynologie.

De Nederlandse Vereniging “LANGHAAR” is in het jaar 2000 als lid toegetreden tot de Raad van Beheer op Kynologisch Gebied in Nederland.

Logo_Lid-van-RvB_Horizontaal_RGB_Basis

Apporteerwedstrijd Bont BRS Bruin Bruinschimmel Deutsch Langhaar Duitse Staande Langhaar Duitse Staander Exterieur Fokken Gebit HZP Instructiedag jachthondenproeven KNJV Kynologie Lezing MAP Nesten OWT Pups Reu Teef Veldwedstrijd VJP